CONCORD, evropska konfederacija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, vsako leto pripravlja poročilo AidWatch, ki spremlja količino in učinkovitost uradne razvojne pomoči držav članic Evropske Unije ter Evropske Komisije. Poročilo je produkt sodelovanja Concorda s platformami 27-ih EU držav, vključno s Slogo.

V poročilu je velika pozornost namenjena kratki analizi razvojne pomoči posamezne države – country page. Drugo pomembno področje pa je t.i. napihnjena pomoč aliinflated aid. Do teh izračunov pridemo tako, da od celotne uradne pomoči odštejemo stroške, ki jih države porabijo za begunce, šolnine ter odpis dolgov. Za Concord so to postavke, ki ne spadajo v uradno razvojno pomoč in ne predstavljajo pristne (genuine) uradne razvojne pomoči. Razlogi za izbrano metodologijo izhajajo iz prepričanja, da te postavke ne prispevajo k zmanjševanju revščine ter ne dosežejo ljudi v državah prejemnicah.

Poleg evropskega poročila pa je bila v okviru Sloge pripravljena tudi analiza slovenske razvojne pomoči.

Analiza slovenske uradne razvojne pomoči za leto 2011

Analiza slovenske uradne razvojne pomoči za leto 2010

Več o poročilih AidWatch si lahko preberete na naslednjih povezavah:

NOVO!  AidWatch poročilo 2018

AidWatch poročilo 2017

AidWatch poročilo 2016

AidWatch poročilo 2015

AidWatch poročilo 2014

AidWatch poročilo 2013

AidWatch poročilo 2012

AidWatch poročilo 2011

AidWatch poročilo 2010

AidWatch poročilo 2009

AidWatch poročilo 2008

AidWatch poročilo 2007

AidWatch poročilo 2006