Prispevki

Zbiranje pripomb na osnutek Podnebnega ogledala 2020

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 se že tretje leto zapored pripravlja Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto.
Beri dalje

Platforma za vseživljenjsko učenje poziva k izpolnitvi kratke ankete o evropskem okviru Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020)

Cilj raziskave je zbrati mnenja različnih izvajalcev izobraževanja in usposabljanja v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem v okviru EU. Beri dalje

Vprašalnik o prepoznavanju in obravnavanju diskriminacije

V okviru projekta »ZaVse/4ALL«, ki ga Slovenska filantropija izvaja v letu 2019 in ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, raziskujejo, koliko so diskriminaciji podvržene ranljive skupine prebivalstva. Analiza tega področja bo podlaga za nadaljnje ozaveščanje nevladnih organizacij, zato so vse izkušnje za njih izjemno pomembne.

Beri dalje

Vprašalnik za prostovoljske organizacije

Na Slovenski filantropiji si prizadevajo ustvariti kar se da jasno in realno sliko možnosti vključevanja v prostovoljske programe za osebe iz različnih socialno ranljivih skupin, zato so v ta namen pripravili vprašalnik za prostovoljske organizacije. Beri dalje