Prispevki

Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je objavil  jubilejno, petindvajseto Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019. Beri dalje

Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je objavil razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice. Rok za prijavo je 31. marec 2019.

Beri dalje

Prosilci za mednarodno zaščito pri varuhinji človekovih pravic

Predstavniki Društva UP se je v okviru projekta “Učenje za drugo življenje – pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito” 4. februarja udeležili spoznavnega srečanja z Varuhinjo človekovih pravic, ga. Vlasto Nussdorfer. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter podajanju tehtnih predlogov za nadaljnje delo na področju migracij in azilne zakonodaje.

Beri dalje

Varuhinja človekovih pravic predsedniku DZ predala poročilo o delu za leto 2018

CNVOS poroča, da je Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer 20. februarja predsedniku Državnega zbora predala poročilo varuha za leto 2018 ter pregled uresničevanja priporočil za šestletno obdobje.

Beri dalje

Ugotovitve preiskave Varuha človekovih pravic o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško

Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih je na novinarski konferenci 15. februarja 2019 podrobneje predstavil preiskavo Varuha o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško. Uvodoma je poudaril, da je vloga policije na državni meji izrednega pomena, saj med drugim zagotavlja tudi varnost državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v Sloveniji. Prav zato mora biti njihovo zahtevno in odgovorno delo skladno z zakonodajo in drugimi predpisi, ki določajo izvajanje policijskih nalog oziroma njenih pooblastil.

Beri dalje

Javni razpis za izbor NVO za sodelovanje z varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je objavil javni razpis za izbor NVO za sodelovanje z varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Rok za prijave je 15.1.2019.

Beri dalje

Varuhinja človekovih pravic objavila javni poziv za kandidate za zagovornike otrok

Varuhinja človekovih pravic v oktobru in novembru 2018 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja Dolenjske s Posavjem in Belo Krajino, širšega območja Celja, Koroške in Zasavja ter severovzhodnega dela Slovenije.

Beri dalje

V lanskem letu največkrat kršeno načelo dobrega upravljanja, drugo načelo pravne in socialne države

Varuhinja človekovih pravic je 10. aprila predstavila glavne poudarke letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2017, ki ga je skupaj z letnim poročilom Državnega preventivnega mehanizma za leto 2007 predala predsedniku državnega zbora dr. Milanu Brglezu.

Beri dalje

Zakon o tujcih gre v ustavno presojo

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je vložila zahtevo za oceno ustavnosti 10. b člena zakona o tujcih, ki po njenem krši prepoved diskriminacije in načelo enakega varstva pravic.  Sodišču predlaga tudi, da sporni člen zakona o tujcih obravnava prednostno in zadržanje izvajanja člena. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria