Prispevki

Sodišče EU: Predaja po Dublinski uredbi ne sme povzročiti nevarnosti nečloveškega ali ponižujočega ravnanja

Sodišče Evropske unije je 16. 2. 2017 izdalo sodbo, s katero je odločilo, da je predajo prosilca za mednarodno zaščito drugi državi članici EU, ki je pristojna za njegov primer na podlagi Dublinske uredbe, mogoče opraviti le v okoliščinah, v katerih ta predaja ne more povzročiti dejanske in izkazane nevarnosti, da bi se z zadevno osebo ravnalo nečloveško ali ponižujoče v smislu 4. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Beri dalje