Prispevki

IPA — Technical assistance for improvement of living and housing conditions among the Roma population presently residing in informal settlements

V okviru projekta tehnična pomoč za izboljšanje življenjskih in stanovanj razmere romske populacije, je predvideno zagotavljanje pomoči, pri pridobitvi stanovanja v smislu potrebne socialni ukrepov vključevanja, ki zagotavljajo podlago za nadaljnje uspešno načrtovanje in izvajanje trajnih rešitev stanovanjskega vprašanja. Tako bo omogočila oceno naselij in pripravo projektne dokumentacije. Nadaljnja krepitev romske civilne družbe in razvoj skupnosti, bodo podprti tudi v okviru te operacije. Beri dalje

Call for Small Grant Applications: For Roma, with Roma

Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je objavil javni razpis za sofinanciranje manjših projektov (v vrednosti od 5,000 do 10,000 EUR), namenjenih opolnomočenju mladih Romov in Sintov ter spodbujanju njihovega vključevanja v družbeno in politično življenje. Beri dalje