Prispevki

Teden globalnega učenja letos o podnebnih spremembah

Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru, v Sloveniji ga koordinira platforma SLOGA. Med 18. in 24. novembrom 2019, v razširjenem terminu pa letos tudi med 15. in 30. novembrom, bo tako pri nas potekal že trinajsto leto. Letošnja osrednja tema so podnebne spremembe, slogan tedna pa je »Zbudi se! To je zadnji poziv za podnebje.« V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: nacionalna konferenca, predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave …, izšle pa bodo tudi Najboljše novice iz sveta. Beri dalje

Poročilo OECD o podnebnem financiranju v razvitih državah v obdobju 2013-2017

OECD je objavila poročilo o financiranju in mobilizaciji virov za podnebje v razvitih državah v obdobju med 2013 in 2017. Poročilo razkriva, da je financiranje raste in je skupno leta 2017 znašalo do 71,2 milijarde ameriških dolarjev, kar je v skladu s projekcijami OECD, vendar pa bo več dela potrebnega še pri zasebnem financiranju. Oxfam opozarja, da mednarodna skupnost od tem najmanj namenja najrevnejšim skupnostim, in da mora v izogib podnebnemu apartheidu ta sredstva vsaj podvojiti.

Beri dalje

Nujen sprejem ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

Indrajit Bose iz Third World Network za Global Policy Watch analizira poglavje o uresničevanju 13. cilja trajnostnega razvoja v okviru poročila civilne družbe o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2019 in poudarja nujnost sprejema ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Beri dalje

Razpis za sofinanciranje podnebnih projektov v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI)

Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Nemčije (BMU) je objavilo razpis za sofinanciranje podnebnih projektov v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI). Razpis je odprt med od 1. marca do 12. aprila 2019 in je namenjen NVO, think-tankom, skupnostim in drugim neprofitnim organizacijam, ki želijo prijaviti ideje za projekte, ki naslavljajo pospeševanje implementacije Pariškega sporazuma v Evropi in prispevati k dialogu znotraj Evrope.

Beri dalje

Poročilo Evropskega parlamenta o podnebni diplomaciji

Evropski parlament je v začetku julija sprejel poročilo o podnebni diplomaciji Evropske unije (EU) in poudaril, da je EU odgovorna za vodstvo na področju podnebnih ukrepov ter preprečevanja konfliktov. Novo poročilo poudarja potrebo po krepitvi diplomatskih zmogljivosti EU, da bi na svetovni ravni spodbudila podnebne ukrepe, podprla izvajanje pariškega sporazuma in preprečila konflikte v povezavi s podnebnimi spremembami. Beri dalje

Podnebna konferenca: “Nimamo planeta B!”

Evropska komisija je na podnebni konferenci One Planet, ki poteka dve leti po sprejetju pariškega podnebnega sporazuma, predstavila akcijski načrt za planet, ki vsebuje deset pobud za modernejše in čistejše gospodarstvo ter pravičnejšo družbo. Beri dalje

Podnebne spremembe zaradi človeka 170-krat hitrejše

Z “antropoceno enačbo” so znanstveniki pokazali, da je vpliv naravnih procesov pri podnebnih spremembah v primerjavi s človeškim izredno majhen. Človek naj bi spremembe pospešil za 170-krat, poroča znanstvena revija The Anthropocene Review. Beri dalje

Župani EU v boj s podnebnimi spremembami

Danes poteka ustanovna seja odbora konvencije županov EU v Bruslju. Ustanovitev odbora županov bo okrepila politično vlogo konvencije županov EU ter prispevala k posodobitvi evropskega gospodarstva, zniževanju emisij toplogrednih plinov in uresničevanju energetske unije, ki je med glavnimi pobudami Evropske komisije. Beri dalje

Pregled izvajanja okoljske politike v EU

Evropska komisija je predstavila pregled izvajanja okoljske politike v EU. Ta je pokazal, da je preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno pomemben izziv za vse države članice, medtem ko jih šest ni uspelo omejiti odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagališčih. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko do leta 2020 ustvarili dodatnih 400.000 delovnih mest. Beri dalje

Vročina, suša in poplave bodo v Evropi vse pogostejši pojav

Na podlagi poročila Evropske agencije za okolje (EEA) se evropske regije srečujejo z dvigovanjem morske gladine in skrajnejšimi vremenskimi pojavi, kot so pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, suše in nevihte, ki so posledica podnebnih sprememb. V poročilu so ocenjeni najnovejši trendi in napovedi podnebnih sprememb in njihovih učinkov v Evropi ter ugotovitve, da bodo za zmanjšanje teh učinkov ključne boljše in prožnejše strategije, politike in ukrepi prilagajanja. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria