Prispevki

Odziv Ekvilib Inštituta na neukrepanje Ministrstva za infrastrukturo v primeru kršitve delavskih pravic voznikov

Ekvilib Inštitut v luči nedavno sprejetega Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu obsoja odločitev Ministrstva za infrastrukturo, da ne bo ukrepalo v primeru kršitev delavskih pravic s strani koncesionarja. 

Beri dalje

Odziv konfederacije CONCORD na evalvacijo razvojnega sodelovanja Evropske unije

Po vzajemnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga je opravil OECD, je evropska konfederacija CONCORD, katere članica je tudi platforma SLOGA, objavila odziv s priporočili za izboljšanje učinkovitosti aktivnosti razvojnega sodelovanja ter kako zagotoviti z naslednjim večletnim finančnim okvirjem (MFF), da cilji trajnostnega razvoja zares ne pustijo nikogar zadaj. 

Beri dalje

Odziv platforme SLOGA na osnutek Programa sklada za podnebne spremembe

Na podlagi 26. oktobra 2018 objavljenega osnutka »Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019« je platforma SLOGA pripravila predloge na njegov del, ki se nanaša izključno na del o Mednarodni podnebni razvojni pomoči. Pri pripravi odziva so sodelovale nekatere nevladne razvojne in humanitarne organizacije, članice platforme SLOGA. 

Beri dalje