Prispevki

Izšel e-zbornik dobrih praks (mladinskih) nevladnih organizacij

Na Uradu RS za mladino so v sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju pripravili izid elektronskega zbornika z naslovom Zgodbe o uspehu II. del – mladinski sektor v šolah. Z zbornikom so prvič na enem mestu zbrani številni primeri dobrih praks, ki jih mladinske organizacije izvajajo v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji in na ta način pomembno prispevajo k širjenju najrazličnejših oblik znanj, spretnosti in kritičnega načina razmišljanja mladih.

Beri dalje

Podprite kampanjo združenja EAEA za nadaljevanje Evropskega programa za učenje odraslih

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA s svojo kampanjo poziva k odločni politiki izobraževanja in učenja odraslih na evropski ravni – za nadaljevanje Evropskega programa za učenje odraslih. Beri dalje

Serija spletnih seminarjev o vrednotenju kompetenc v prostovoljstvu

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP) v sodelovanju s partnerji v sklopu projekta ImproVal pripravlja tri spletne seminarje o učenju novih veščin v prostovoljstvu in potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja. Beri dalje

V projektu YAMNFL o pomembnosti neformalnega učenja

Youth Ambassadors of Non-Formal Learning (YAMNFL) oz. Mladi ambasadorji neformalnega učenja je pobuda za sodelovanje 11 nevladnih organizacij iz Evropske unije (EU), zahodnega Balkana in Turčije. Cilji te pobude so spodbujati sodelovanje v dejavnostih neformalnega izobraževanja ter potrditev in priznavanje kompetenc, pridobljenih izven formalnega izobraževalnega okolja, z inovativno metodologijo.

Organizacije bomo v času trajanja projekta, to je dve leti, preučile, kaj je bilo do zdaj storjeno na področju neformalnega izobraževanja, raziskale bomo najboljše prakse in uspešne zgodbe ter določile smernice za okrepitev pomena neformalnega izobraževanja na območju držav, iz katerih prihajamo.

Mladi velikokrat ne verjamejo, da lahko prek neformalnega izobraževanja izboljšajo možnosti za zaposlitev; menijo, da so spretnosti in kompetence, ki jih pridobijo z delom in formalnim izobraževanjem, pomembnejše, zato želimo z omenjeno pobudo to mišljenje spremeniti.

Medsebojno učenje na tem področju bi moralo imeti veliko večji pomen, zato želimo mlade opremiti z metodologijo in jih pripraviti, da postanejo njegovi ambasadorji. Naše poslanstvo je pripraviti popolnoma nove:

– metodologijo, s katero bomo pripravili mlade, da postanejo ambasadorji neformalnega učenja;

– priročnik, namenjen za pripravo dodatnih ambasadorjev;

– raziskavo zgodb o uspehu mladih in trenutnih politik v različnih državah po Evropi;

– pogled na delo infotočk, namenjenih neformalnemu učenju, tako tistih, ki so namenjene zagotavljanju priložnosti, kot tistih, v katerih razložijo, kako lahko dane priložnosti mladi izkoristijo za nadaljnje poklicno in zasebno življenje;

– platformo, ki bo mladim ambasadorjem omogočila izmenjavo informacij, na katerih področjih lahko sodelujejo, in si izmenjujejo ideje, vtise, dobre prakse, predloge in prispevke;

– mrežo ljudi, začenši z evropskim regionalnim pristopom, saj se ti ljudje lahko gibljejo povsod po Evropi z namenom delitve svojih, uspešnih zgodb in ustvarjanja koristnih idej za mlade, da jih motivirajo za sodelovanje v dejavnostih neformalnega učenja in da jih strokovno uporabljajo.

Delo v projektu bo zajemalo zbiranje različnih stališč, ki bodo na koncu vodila do oblikovanja predlogov za inovativne politike na področjih priznavanja in potrjevanja neformalnega učenja, saj bodo mladi ambasadorji s svojim delom nadaljevali in zbirali tovrstne prispevke po vseh državah.

Glede na to so cilji, ki jih želimo v projektu doseči, sledeči:

– raziskati, zbrati, analizirati in razširiti že obstoječe dobre prakse in politike na področju priznavanja in potrjevanja neformalnega učenja ter zgodb o uspehu mladih v vseh 11 državah, ki sodelujejo v projektu;

– usposobiti 22 “mladih ambasadorjev”, da bodo promovirali vlogo neformalnega učenja pri razvoju kompetenc, pri tem pa bodo izhajali iz resničnih izkušenj na terenu, zgodbah o uspehu in namenskih metod;

– vzpostaviti mrežo mladih ambasadorjev neformalnega učenja in s tem osnovo za trajnostno delo na področju promocije neformalnega učenja; vzpostaviti platformo za izmenjavo zgodb, izzivov, idej in dobrih praks;

– izdelati celovito metodologijo koncepta “Mladi ambasadorji neformalnega učenja”, vključno z namenskim priročnikom, zbirko zgodb o uspehu, spletnimi in brezpovezavnimi orodji in metodami za omogočanje namenskih delavnic;

– razviti niz priporočil za olajšanje oblikovanja novih politik za potrjevanje in priznavanje kompetenc, pridobljenih izven formalnega izobraževalnega okolja, ki vključujejo javne ustanove, zasebni sektor in civilno družbo.

Vodilni partner pobude je Lokalna agencija za demokracijo Mostar iz Bosne in Hercegovine, pobuda pa je obogatena z izkušnjami slovenskega Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, bolgarskega The Future Now Association, kosovskega Center of Diplomacy, grškega United Societies of Balkans, albanskega Youth 4 Society, severnomakedonskega Center for Intercultural Dialogue, črnogorske Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID) (Podgorica/Montenegro), srbskega NGO IUVENTA, turškega Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu in italijanskega TDM 2000.


Ta projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+.

logo_yamfl_drpdnm_e+

logotipi_skupaj

Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!

Konzorcij NVO, v katerem so združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in platforma SLOGA, je bil s projektom Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! uspešen na razpisu za globalno učenje Ministrstva za zunanje zadeve. Beri dalje

Največ novodobnih sužnjev v Indiji, pri nas zasužnjenih 4700 ljudi

Po svetu živi 45,8 milijona novodobnih sužnjev, ki so prisiljeni delati brez plačila, so spolni delavci, rojeni v suženjstvo ali se borijo kot otroci vojaki. Največ novodobnih sužnjev živi v Indiji, največji delež pa jih je v Severni Koreji. Slovenija je na 41. mestu med 167 državami. Beri dalje

Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, št. 1

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki bo šolnike mesečno obveščal o novicah s področja globalnega učenja. Beri dalje

13 cilj trajnostnega razvoja in globalno učenje

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! bo vsak mesec predstavljen en cilj trajnostnega razvoja v posvezavi z globalnim učenjem. Prispevek bo pojasnil, kako lahko globalno učenje pripomore k doseganju posameznega cilja. V mesecu maju 2016 predstavljamo 13 cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na podnebne ukrepe.
Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria