Prispevki

Pandemija covid-19 vplivala na migracije v EU

Najnovejši podatki EU o azilu in nedovoljenih prehodih meje v prvih desetih mesecih leta 2020 prikazujejo učinek pandemije na migracije v EU. V celotni EU je bilo zabeleženih 33 % manj prošenj za azil kot prejšnje leto, število nedovoljenih prehodov meje pa je bilo najnižje v zadnjih šestih letih. Beri dalje

UNHCR išče strokovnja_injo za postopke mednarodne zaščite iz Slovenije

Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) išče strokovnja_injo za postopke mednarodne zaščite iz Slovenije, s katerim bodo sklenili pogodbo o petmesečnem sodelovanju v obdobju od julija do decembra 2020. Beri dalje

Mirovni inštitut organiziral Posvet o integraciji oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji in Evropski uniji

Mirovni inštitut je v okviru projekta projekta NIEM – National Integration Evaluation Mechanism 21. januarja 2020 v Hiši EU v Ljubljani izvedel dogodek o integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito v Sloveniji in Evropski uniji. “Predstavili smo najnovejše podatke in informacije na tem področju za Slovenijo, sodelavec iz Migration Policy Group iz Bruslja pa je z nami delil rezultate primerjalne študije za 14 EU držav. Z nazornimi infografikami je umestil Slovenijo v kontekst ostalih držav in pokazal, na katerih področjih, ki zadevajo integracijo beguncev, je Slovenija uspešna in na katerih področjih so potrebne bistvene izboljšave.”

Beri dalje

Znani sta predstavnica NVO in namestnica v Medresorski strokovni komisiji za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite

CNVOS je na svoji spletni strani objavil novico, da sta bili kot predstavnica NVO in namestnica v Medresorski strokovni komisiji za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite izbrani Aida Hadžiahmetović (predstavnica NVO) in Irena Zajc (namestnica).

Beri dalje

Stališča nevladnih organizacij do predloga Strategije vlade RS na področju migracij

Nevladne organizacije smo vladi predale stališče do predloga Strategije vlade RS na področju migracij. Poudarjamo nekonsistentno rabo terminologije in neskladnost s priporočili mednarodnih institucij in stroke, priporočamo, da se strategija nasloni na cilje Globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, opozarjamo na izzive na področju integracije oseb s priznano mednarodno zaščito ter, otrok v migracijah, dostopa do zdravstvenega varstva in druge izzive.

Beri dalje

Mirovni inštitut objavil poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za azil

Mirovni inštitut je objavil poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za azil. Poročilo je »rezultat ocenjevanja migracijskih in integracijskih politik v državah članicah EU, ki se izvajajo kot del projekta »Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)«. NIEM je šestletni transnacionalni projekt, katerega cilj je pripraviti ključne akterje na področju integracije v šestnajstih državah članicah EU za boljše soočanje s trenutnimi izzivi in izboljšanje rezultatov integracije upravičencev do mednarodne zaščite«.

Beri dalje

Razpis za izbor predstavnikov NVO v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite

CNVOS je objavil novico o postopku imenovanja nove predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij in namestnice oziroma namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito, k čemer je CNVOS pozval Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Rok za oddajo prijav je 9. april 2019.

Beri dalje

Ugotovitve preiskave Varuha človekovih pravic o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško

Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih je na novinarski konferenci 15. februarja 2019 podrobneje predstavil preiskavo Varuha o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško. Uvodoma je poudaril, da je vloga policije na državni meji izrednega pomena, saj med drugim zagotavlja tudi varnost državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v Sloveniji. Prav zato mora biti njihovo zahtevno in odgovorno delo skladno z zakonodajo in drugimi predpisi, ki določajo izvajanje policijskih nalog oziroma njenih pooblastil.

Beri dalje

Letno poročilo EASO o stanju na področju azila v EU

Evropski azilni podporni urad (EASO) je objavil letno poročilo o stanju na področju azila v EU, v katerem ugotavlja, da se je trend precejšnjega zmanjševanja prošenj za azil leta 2018 nadaljeval. Beri dalje

Negativ – dokumentarni film o prosilcih za azil v Sloveniji

Mirovni inštitut je posnel dokumentarni film o prosilcih za mednarodno zaščito v Sloveniji. Negativ je film, ki prikazuje zgodbe enajstih prosilcev, in sicer iz Afganistana, Irana, Mongolije, Alžirije, Sirije, Gruzije, Rusije, Nigerije in Eritreje. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria