Prispevki

Fundamentally right podkast

Novi podkast iz serije Fundamentally Right

V seriji podkastov The Fundamentally Right, ki opozarjajo na to, da so človekove pravice jedro evropske družbe, je objavljen nov podcast z naslovom Save the World: act local, Rešuj svet, deluj lokalno.

Beri dalje

Vprašalnik o izzivih za NVO

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) vabi nevladne organizacije s področja človekovih pravic k sodelovanju v vprašalniku o izzivih, s katerimi so se srečevale v letu 2020.

Vprašalnik pokriva pet področij delovanja civilnodružbenih organizacij: (1) splošen pregled prostora civilne družbe, (2) zakonodajni okvir, (3) grožnje in napade na NVO, (4) financiranje ter (5) vključevanje NVO v procese oblikovanja politik.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavi. Posvetovanje o potekalo do 20. januarja 2021.

Anketa Agencije Evropske unije za temeljne pravice o državljanskem prostoru

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) želi slišati vaše izkušnje glede izzivov, s katerimi ste se srečevali pri vsakodnevnem delu v letu 2020. Beri dalje

Priročnik za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudi na voljo v slovenskem jeziku

CNVOS sporoča, da je Agencija EU za temeljne pravice (FRA) 3. novembra objavila prevode priročnika za izboljšanje zaščite otrok s poudarkom na žrtvah trgovine z ljudmi v več jezikov, tudi v slovenščino.

Beri dalje

Državljanski prostor – izkušnje nevladnih organizacij v letu 2019

Novo poročilo Agencije Evropske unije (EU) za temeljne pravice (Fundamental Rights Agency – FRA) predstavlja ključne ugotovitve drugega posvetovanja agencije FRA v okviru njene Platforme za temeljne pravice (Fundamental Rights Platform – FRP), ki se osredotoča na izkušnje organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic.  Beri dalje

Poročilo FRA o integraciji mladih migrantov_k: Ali Evropa ustvarja novo izgubljeno generacijo?

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je 19. novembra objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da zamude in resni izzivi pri vključevanju mladih beguncev, ki so zbežali pred vojno in pregonom, pomenijo tveganje za pojav „izgubljene generacije“.

Beri dalje

Agencija FRA vabi NVO s področja človekovih pravic k sodelovanju v platformi za temeljne pravice

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) vabi nevladne organizacije s področja človekovih pravic k sodelovanju v platformi za temeljne pravice (FRP). FRA prek te platforme sodeluje in izmenjuje informacije s civilnodružbenimi organizacijami iz EU, ki se ukvarjajo s številnimi vprašanji s področja temeljnih pravic.

Beri dalje

Romi v Evropi še vedno živijo v neznosnih razmerah, primerljivih s tistimi v najrevnejših predelih sveta

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je objavila poročilo z naslovom »A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion«, ki kaže, da se številni evropski Romi še vedno soočajo z rasnim sovraštvom,  s slabimi bivalnimi razmerami, lakoto ter visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi.

Beri dalje

Se civilni družbi v Evropi res slabo piše? In zakaj bi nas to moralo skrbeti?

Razmere v številnih evropskih državah niso naklonjene živahni in aktivni civilni družbi. Številna poročila, med njimi tudi poročilo, ki ga je pripravila platforma SLOGA, kažejo, da je civilna družba v EU marsikje ogrožena. V Sloveniji stanje sicer še ni alarmantno, vsekakor pa zaznavamo trende, ki slabijo demokracijo in kratijo človekove pravice. Potrebno je okrepiti civilno družbo, ji dati pravo mesto in vrednost, saj ta spodbuja višjo stopnjo participacije, solidarnost, pravičnost in zagotavlja več nadzora nad oblastjo ter izvajanjem politik, kar je v vsesplošno dobro. Beri dalje

Številne članice EU še vedno izvajajo strožje politike upravljanja meja in preprečujejo vstop prosilcem za azil

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v nedavnem poročilu o temeljnih pravicah na področju migracij ugotavlja, da številne države članice EU še vedno izvajajo strožje politike upravljanja meja. Zavračanje in preprečevanje vstopa prosilcem za azil so le nekateri izzivi, s katerimi se soočajo migranti, ko skušajo vstopiti ali potovati po EU. Hude zimske razmere še dodatno otežujejo njihovo situacijo. Beri dalje