Prispevki

Evropska komisija posodobila zbirko pravil pri izvajanju pogodb v okviru njenih programov

Evropska Komisija je objavila posodobljeno zbirko pravil pri izvajanju pogodb v okviru njenih programov – PRAG 2020 Beri dalje

Financiranje za razvoj: napredek in obeti v letu 2020

Poročilo Medagencijske projektne skupine o financiranju za razvoj za leto 2020 je izšlo prejšnji teden, ki ugotavlja, da je na mnogih področjih prišlo do zastojev še pred začetkom pandemije Covida-19. Zaradi obstoječe zdravstvene krize pa prihaja na svetovnih finančnih trgih do velikih izgub in volatilnosti, še posebej  zaskrbljujoča je prihajajoča dolžniška kriza. Beri dalje

Razmišljanje: Si zares ne moremo privoščiti postati bolj trajnostna družba?

November 2019: Avstralske gozdove požirajo ognjeni zublji še ne videnega obsega; več sto mrtvih koal … Slovenska obala izginila pod vodo ob eni največjih poplav v zadnjih petdesetih letih … Kar zgodovini ni uspelo, uspeva visoki vodi: Benetke počepnile … Vodna tromba prodrla na kopno in razgrajala po Umagu, huje kot pregovorni roker v hotelski sobi … Španci ponekod nad napadlo točo z lopatami za sneg, drugod v begu pred tornadom … Neprespane noči ob slovenskih rekah – za domačine in migrante … 

Strokovnjaki nas javno in vedno glasneje opozarjajo, da »podnebne spremembe ogrožajo življenja več kot milijarde ljudi, povzročajo množično izumrtje živalskih in rastlinskih vrst ter grozijo z nepopravljivo ekonomsko škodo« (odprto pismo državnim inštitucijam). Smo v podnebni krizi – pika.

Ob pogostosti novic, ki obeležujejo podnebne spremembe, se je v družbi skoraj nemogoče izogniti pogovorom na to temo. (In zakaj bi se sploh poskušali?!) Tako sem se kar naenkrat v takšnem pogovoru znašla tudi med zadnjim prostovoljenjem v tem mesecu. Ob tovrstnem ‘pregledu novic tedna’ pa je naenkrat odjeknila izjava: »But, sustainability is expensive. (Ampak, trajnostnost je draga.)«.

Beri dalje

Osnutek Akcijskega načrta za 0,33%

Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje je v četrtek, 28. februarja 2019, obravnaval osnutek Akcijskega načrta o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega dohodka za mednarodno razvojno sodelovanje. Akcijski načrt je še zadnji “košček” prenove slovenskega modela razvojnega sodelovanja – po sprejemu resolucije (2017), novega zakona, strategije MRS in HP ter nove uredbe (2018).

Beri dalje

NAJAVLJAMO: Mednarodna konferenca mreže Eurodad 2019: Razvojno financiranje v 21. stoletju

Eurodad konferenca 2Eurodad konferenca

Mednarodna konferenca mreže Eurodad 2019: Razvojno financiranje v 21. stoletju

v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom in s podporo platforme SLOGA, društva Focus in društva EnaBanda

 

3. – 4. junij 2019: Mednarodna konferenca mreže Eurodad
5. junij 2019: Generalna skupščina Eurodada in delavnica za revizijo strategije

Lokacija: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

O konferenci

Medtem ko se državljani in socialna gibanja zgrinjajo na ulice, da zahtevajo spremembe, razprave o tem, kako zaustaviti naraščanje neenakosti, premagati revščino in se spopasti s podnebnimi spremembami, postajajo vedno bolj pomembne.

Desetletje po začetku svetovne finančne krize se vlade še vedno ne ozirajo na pridobljene izkušnje, reforme svetovnega sistema ostajajo razdrobljene in neravnovesje moči ostaja nespremenjeno.

Povečanje ekonomske pravičnosti in mobilizacija potrebnega financiranja za razvoj sta bistvena dela rešitve, vendar kljub zavezam svetovnih voditeljev še vedno nimamo potrebnih ukrepov. Na primer:

  • Stopnje dolga so po vsem svetu do zdaj brez primere, vse več držav pa se sooča z dolžniškimi krizami. Običajni državljani tvegajo, da bodo plačali visoko ceno za neuspeh pri vzpostavitvi svetovnih struktur, potrebnih za zagotovitev pravičnega in trajnostnega reševanja dolga.
  • Glavni nameni uradne razvojne pomoči so vedno bolj ogroženi zaradi lastnih interesov donatorjev. Splošne ravni sredstev namenjenih za uradno razvojno pomoč ostajajo nedosežene. Enako velja za obljubljeno mobilizacijo novih in dodatnih podnebnih financ.
  • Neuspeh pri reševanju problematike mednarodnega izogibanja davkom povzroča, da vlade vsako leto izpustijo iz rok milijarde evrov davčnih prihodkov.
  • Medtem so zasebne finance postavljene na prvo mesto pri pobudah za financiranje razvoja, pri čemer se spodbujajo sporna orodja, kot so kombinirani načini financiranja in javno-zasebna partnerstva za financiranje infrastrukture ter zagotavljanja storitev.
  • Finančni in gospodarski sistem namesto spodbujanja enakosti med spoloma, pravičnosti in človekovih pravic še naprej krepi ter poglablja obstoječe neenakosti, ki jih še dodatno otežuje normalizacija varčevalnih ukrepov po vsem svetu.

Na mednarodni konferenci Eurodad 2019 »Razvojno financiranje v 21. stoletju: Ekonomska pravičnost za vse?« bodo vodilni akademiki, praktiki in svetovni strokovnjaki civilne družbe skupaj analizirali stanje svetovnega ekonomskega sistema, razpravljali o prevladujočih strukturah upravljanja ter pregledali tokove financiranja v najrevnejše države sveta in iz njih. S tem v mislih bomo razpravljali o tem, kako lahko spremenimo sistem in ustvarimo potrebno spremembo.

Konferenca bo potekala v Sloveniji, zato bomo izkoristili priložnost, da se pogovorimo o tem, kako se omenjena vprašanja kažejo v vzhodni in jugovzhodni evropski regiji, ter razpravljamo o tem, kako lahko regija aktivno prispeva k reševanju globalnih izzivov.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnosti Eurodada!

Mednarodna konferenca 2019 bo prav tako poseben trenutek za skupno ocenjevanje napredka pri prizadevanjih za reformo razvojnega financiranja, saj Eurodad začenja z oblikovanjem svoje naslednje petletne strategije.

Kot posebnost letošnjega programa bodo člani Eurodada in partnerji iz globalnega juga povabljeni na participatorno delavnico za pregled strategije, ki bo potekala 5. junija na podlagi razprav in spoznanj iz prejšnjih dni. V tem kontekstu bomo razpravljali o ključnih strateških vprašanjih, med drugim o:

  • Kakšni naj bi bili fokus in cilji Eurodada v prihodnjih letih?
  • Kako lahko pospešimo naše delo in učinkovitost naših kampanj, da bi dosegli resnične transformativne spremembe?

Generalna skupščina Eurodada bo potekala popoldne istega dne.

Program & registracija

Program bo razposlan do sredine marca. Registracija za mednarodno konferenco bo potekala od sredine marca do konca aprila. Podrobnosti sledijo.

Medtem prosimo za prispevke in ideje, ki nam bodo pomagali pri soustvarjanju vključujočih srečanj dogodka. Prosimo, da nam pred 7. marcem preko spletnega obrazca sporočite, če obstaja specifična tema ali vprašanje, ki bi jih želeli raziskati na konferenci in delite svoje misli o tem, kako bi to najbolje izvedli. Na podlagi vaših prispevkov bomo oblikovali celoten program dogodka.

Ta dogodek je organiziran s finančnimi sredstvi Brot für die Welt, Norad in Evropske unije v okviru projekta št. CSO-LA / 2018 / 401-870: „ Strengthening the institutional, operational and representational capacity of the Eurodad network to undertake coordinated actions and advocate for policy changes that help ensure a democratically controlled, environmentally sustainable financial and economic system that works to eradicate poverty and ensure human rights for all. « Vsebina tega dogodka je izključna odgovornost Eurodada in njegovih udeležencev ter nikakor ne more biti sprejeta kot odraz stališča financerjev.

financerji

Vplivamo na politike

Zagovorniške dejavnosti platforme SLOGA izhajajo iz njenih osnovnih nalog: spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju ter evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja ter večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v odločevalske procese v okviru razvojnega sodelovanja. Z namenom zagovarjanja vrednot, ki stojijo za temi nalogami, SLOGA sodeluje s političnimi odločevalci in drugimi deležniki. Beri dalje