Prispevki

Zaposlovanje in družbeni razvoj v Evropi

Komisija je izdala letošnjo publikacijo o zaposlovanju in družbenem rzavoju v Evropi z naslovom “Leaving no one behind and striving for more: fairness and solidarity in the European social market economy”, ki obrazloži, zakaj sta družbena pravičnost in solidarnost pomembnejši bolj kot kdaj koli prej.  Beri dalje

Izšlo je poročilo o tem, kako uspešno uveljavlja EU svoja načela učinkosti na področju razvojnega sodelovanja

Avgusta je izšlo poročilo »Effective Development Cooperation? Does the EU deliver«. Poročilo je izdal konzorcij BKP Development. Beri dalje

Delavnica »Mala šola Evropske unije«

Republika Slovenija v drugi polovici prihodnjega leta predseduje Svetu Evropske unije (EU). Nevladne organizacije so kot temelj demokratične družbe vpete v delovanje EU ter v oblikovanje prava in politik EU ter njenih držav članic. Za aktivno vključevanje nevladnih organizacij v oblikovanje politik EU je ključno poznavanje institucij EU, njihovih postopkov in odločevalskih procesov. Beri dalje

Odziv na poročilo statističnega urada Evropske unije o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

Na poročilo statističnega urada Evropske unije Eurostat o napredku doseganja ciljev trajnostnega razvoja so se odzvali v SDG Watch Europe, koaliciji nevladnih organizacij, ki spremljajo in se zavzemajo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Članica koalicije je tudi platforma SLOGA. Beri dalje

Evropski statistični urad objavil poročilo o napredku doseganja ciljev vzdržnega razvoja v EU

Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil poročilo o napredku pri doseganju ciljev vzdržnega razvoja v EU. Beri dalje

Portal o odpiranju meja v Evropski uniji »Re-open EU«

Evropska komisija je zagnala »Re-open EU«, spletno platformo s ključnimi informacijami o odpiranju meja v Evropski uniji. Tako boste lahko lažje načrtovali zasebno ali poslovno pot, saj platforma ponuja informacije v resničnem času o zaprtju/odprtju meja, omejitvah, ukrepih, itd. Beri dalje

Agencija Evropske unije za temeljne pravice objavila letno poročilo o človekovih pravicah v EU

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je objavila redno letno poročilo o temeljnih pravicah v Evropski uniji za leto 2020. V poročilu je povzet in razčlenjen razvoj dogodkov na področju človekovih pravic v EU v letu 2019.
Beri dalje

Nova strategija EU z Afriko naj bo dobra za ljudi in planet

Evropska komisija (EK) in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) sta marca 2020 izdali skupno sporočilo, v katerem sta začrtali svoj predlog za novo celovito strategijo z Afriko. To naj bi služilo kot podlaga za prihodnje razprave med evropskimi in afriškimi deležniki, hkrati pa utrlo pot do šestega vrha med Afriško unijo (AU) in Evropsko unijo (EU) ter prenovilo partnerstvo med EU in Afriko. Na sporočilo so se odzvali v Caritas Europa. Beri dalje

Razprava: Proračunska podpora EU kot odgovor na Covid-19

16. junija bo potekala razprava o proračunski podpori Evropske unije kot odgovor na pandemijo Covid-19. Evropska unija in njene države članice so namreč v odgovor na pandemijo Covid-19 zbrale 36 milijard EUR, ki vključuje ukrepe v izrednih razmerah, podporo sistemom zdravstvenega varstva in pomoč za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije v partnerskih državah. Ta odziv je usklajen z mednarodnimi organizacijami, zlasti s Svetovno zdravstveno organizacijo in Mednarodnim denarnim skladom.
Beri dalje

Evropska komisija za prihodnjo generacijo EU

28. maja je Evropska komisija  objavila program dela za leto 2020, prenovljen zaradi COVID-19. Hkrati je objavila še novo inačico Večletnega finančnega okvirja 2021-2027 ter predstavila predlog obsežnega načrta za okrevanje glede na posledice COVID-19 v višini 750 milijard. “Da bi bilo okrevanje vzdržno, enakomerno, vključujoče in pravično za vse države članice, Evropska komisija predlaga oblikovanje novega instrumenta za okrevanje, Next Generation EU, ki bo vključen v učinkovit, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU,” je sporočila Evropska komisija. A je v tem trenutku bolj pomembno za kaj in za katere vsebine bodo države porabile ta sredstva, namenjena okrevanju. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria