Prispevki

ENI, EIDHR: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter monitoring pravosodnih reform v Armeniji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva ENI ter instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti armenskih civilnodružbenih organizacij (ENI, sklop 1) ter podpori njihovemu delovanju na področju monitoringa pravosodnih in policijskih reform v Armeniji (EIDHR, sklop 2).

Beri dalje

DCI, EIDHR: Razpis, namenjen izboljšanju življenjskih pogojev ter spodbujanju človekovih pravic v Mavretaniji

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi (sklopa 1 in 2) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 3) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju izboljšanja socialno-ekonomskega položaja žensk in mladih ter krepitve in zaščite pravic žensk in deklet v Mavretaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in Mavretanije.

Rok za prijavo: 16. april 2021

Vir: CNVOS

EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju in monitoringu človekovih pravic v Palestini

V evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vloge palestinskih civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja in monitoringa  človekovih pravic, pri čemer je tokratni razpis tematsko osredotočen na zmanjševanje neugodnih učinkov pandemije Covid-12 na področju zdravstva in izobraževanja.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, iz Palestine in držav članic EU.

Rok za prijavo: 2. april 2021

Vir: CNVOS

EIDHR

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Kirgizistanu

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kirgizistanu.
Tematsko je razpis osredotočen na opolnomočenje mladih in žensk, svobodo izražanja, medijsko pismenost in boj proti sovražnemu govoru.
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Kirgizistana.

Rok za prijave: 1. april 2021

Vir: CNVOS

EIDHR

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Črni gori

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam in zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Črni gori, s poudarkom na pravicah najranljivejših in marginaliziranih skupin, ki jih je prizadela pandemija Covid-19.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Črne gore.

Rok za prijave: 12. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja ter človekovih pravic v Jemnu

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 1) in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja in miru ter spoštovanja človekovih pravic in demokracije v Jemnu.
V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije iz Jemna, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta ENI ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. V okviru sklopa 2 se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni.

Rok za prijavo: 31. marec 2021

Vir: CNVOS

Poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2020 objavljen!

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 16/21, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

Najava javnega poziva za sofinanciranje projektov NVO za 2020

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pripravilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Kazahstanu

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju aktivnosti nevladnih organizacij  na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Kazahstanu.
Beri dalje

Razpis EIDHR za aktivnosti na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU

V okviru EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU. Na voljo je do 18 milijonov evrov sredstev v različnih sklopih, za projekte, ki bodo trajali od 24 do 48 mesecev. Rok za oddajo prijav je 9. januar 2020.

Beri dalje