Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev demokratičnega vodenja in upravljanja v Republiki Togo

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju varovanja pravic ranljivih družbenih skupin, spodbujanja spoštovanja temeljnih svoboščin ter krepitve demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Republiki Togo.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Republike Togo.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR, DCI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve pravic žensk in dobrega upravljanja v Bangladešu

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 1) in tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju:

  • spodbujanja enakosti med spoloma, krepitve pravic žensk ter preprečevanja nasilja na podlagi spola v javnem življenju in na delovnem mestu (sklop 1, EIDHR)
  • spodbujanja sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih upravljanja in razvoja na lokalni ravni (sklop 2, DCI) v Bangladešu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 1 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v eni od držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči.

Rok za prijavo: 16. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

DCI, EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve človekovih pravic v Ruandi

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 1)  in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Ruandi za učinkovitejše delovanje na področju:

  • spodbujanja spolnih in reproduktivnih pravic ter boja proti nasilju na podlagi spola (sklop 1, DCI)
  • spodbujanja in zaščite pravic delavcev ter preprečevanja mučenja in drugih oblik nečloveškega ravnanja (sklop 2, EIDHR).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 2 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v Ruandi, eni od držav članic EU, držav EEA ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Ruande.

Rok za prijavo: 4. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in krepitve demokracije v Maliju

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic ter krepitve demokracije v Maliju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se, da ima najmanj en projektni partner sedež v Maliju.

Rok za prijavo: 7. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije na Filipinih

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije na Filipinih.

Tematsko je razpis osredotočen na:

  • podporo zagovornikom človekovih pravic (sklop 1)
  • zaščito in opolnomočenje otrok in mladih (sklop 2)
  • boj proti dezinformacijam in lažnim novicam (sklop 3)

Rok za prijavo: 26. april 2021

Vir: CNVOS

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Mehiki

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori nevladnim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja človekovih pravic v Mehiki, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na (1) zaščito zagovornikov človekovih pravic, vključno z zaščito novinarjev, ter (2) preprečevanje in preiskovanje prisilnih izginotij.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni.

Rok za prijavo: 20. april 2021

Vir: CNVOS

ENI, EIDHR: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter monitoring pravosodnih reform v Armeniji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva ENI ter instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti armenskih civilnodružbenih organizacij (ENI, sklop 1) ter podpori njihovemu delovanju na področju monitoringa pravosodnih in policijskih reform v Armeniji (EIDHR, sklop 2).

Beri dalje

DCI, EIDHR: Razpis, namenjen izboljšanju življenjskih pogojev ter spodbujanju človekovih pravic v Mavretaniji

V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi (sklopa 1 in 2) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 3) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju izboljšanja socialno-ekonomskega položaja žensk in mladih ter krepitve in zaščite pravic žensk in deklet v Mavretaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in Mavretanije.

Rok za prijavo: 16. april 2021

Vir: CNVOS

EIDHR: Razpis, namenjen spodbujanju in monitoringu človekovih pravic v Palestini

V evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vloge palestinskih civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja in monitoringa  človekovih pravic, pri čemer je tokratni razpis tematsko osredotočen na zmanjševanje neugodnih učinkov pandemije Covid-12 na področju zdravstva in izobraževanja.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, iz Palestine in držav članic EU.

Rok za prijavo: 2. april 2021

Vir: CNVOS

EIDHR

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Kirgizistanu

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kirgizistanu.
Tematsko je razpis osredotočen na opolnomočenje mladih in žensk, svobodo izražanja, medijsko pismenost in boj proti sovražnemu govoru.
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Kirgizistana.

Rok za prijave: 1. april 2021

Vir: CNVOS