Prispevki

CONCORD: odziv na Foreign Affairs Council on Development

16. maja 2019 so se ministri_ce držav članic EU, odgovornih za razvojno sodelovanje v Bruslju zbrali za semestrski sestanek glede zaključkov o najpomembnejših temah razvojne agende. CONCORD, evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj, malce razočarana nad udeležbo, deli svoj pogled na rezultate sestanka.

Beri dalje

Pred EU volitvami: Talking Development podcasts

CONCORD Europe je pred EU volitvami pripravil serijo podcastov, v katerih se z zanimivimi sogovornicami pogovarjajo o temah na področju razvoja.

Beri dalje

Srečanje s Tanyo Cox, CONCORD

Vabimo vas na srečanje članic in podpornic platforme SLOGA s Tanyo Cox, direktorico Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD. Srečanje bo 19. februarja 2019 ob 9. uri v prostorih Sejalnice platforme SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, ob kavi, čaju in sadju.

Beri dalje

Odziv konfederacije CONCORD na evalvacijo razvojnega sodelovanja Evropske unije

Po vzajemnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga je opravil OECD, je evropska konfederacija CONCORD, katere članica je tudi platforma SLOGA, objavila odziv s priporočili za izboljšanje učinkovitosti aktivnosti razvojnega sodelovanja ter kako zagotoviti z naslednjim večletnim finančnim okvirjem (MFF), da cilji trajnostnega razvoja zares ne pustijo nikogar zadaj. 

Beri dalje

Pogled v ogledalo: CONCORDov forum za krepitev delovanja evropske mreže za razvoj

SLOGA se je konec novembra udeležila Learning & Exchange Foruma v organizaciji Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD), ki je bil predvsem namenjen izmenjavi izkušenj in praks med članicami ter razmerjih do združenja. 

Beri dalje

SLOGA pred oktobrskim srečanjem Evropskega sveta predsedniku vlade posredovala stališča glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi državami

Platforma SLOGA je pred srečanjem Evropskega sveta dne 18. oktobra 2018, na katerem so voditelji držav članic Evropske unije (EU) razpravljali o ključnem vprašanju pristopa EU k področju migracij in razvoja, v sodelovanju s krovno organizacijo Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) oblikovala stališča ter predloge glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi državami ter jih posredovala predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu.

Beri dalje

Na srečanju stičišča CONCORD za trajnostni razvoj tudi o migracijah in volitvah v Evropski parlament

Med 4. in 5. oktobrom 2018 je v Bruslju potekalo srečanje Stičišča za trajnostni razvoj Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD), namenjeno načrtovanju aktivnosti v prihodnjem letu.

Beri dalje

AidWatch poročilo 2018: Napihovanje, zmanjševanje in preusmeritev razvojne pomoči EU

Letošnje CONCORD AidWatch poročilo ugotavlja, da se je prvič po 5. letih v letu 2017 poraba pomoči EU znižala. To pomeni, da bi EU pri sedanji stopnji rasti potrebovala dodatnih 40 let, da bi dosegla cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, kar predstavlja veliko oviro pri doseganju Agende 2030.

Beri dalje

Novo poročilo o razvoju in digitalizaciji

Mreža CONCORD Europe je v sodelovanju s platformo FOND iz Romunije naročila novo poročilo o razvoju in digitalizaciji. Poročilo naj bi olajšalo razumevanje ene novejših tem v razvoju.

Beri dalje

Za preoblikovanje življenj

CONCORD, Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, je 19. septembra 2018, objavilo poročilo “Preoblikovanje življenj – akcijski načrt EU za enakost med spoloma II – Od izvajanja do učinka“. CONCORD je poročilo objavil leto dni po izvedenem vmesnem poročilu o napredku pri izvajanju GAP II. To je že takrat pokazalo, da so ključni izzivi še zmeraj aktualni. Beri dalje