Prispevki

Poziv k nominacije za nagrado Vaclav Havel za človekove pravice za leto 2021

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PSSE) je, v partnerstvu s knjižnico Vaclav Havel in ustanovo Charta 77 s sedežem v Pragi, ponovno razpisala letno nagrado Václava Havla za posebne dosežke na področju človekovih pravic, opozarja slovensko zunanje ministrstvo civilno-družbene organizacije na področju človekovih pravic.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev demokratičnega vodenja in upravljanja v Republiki Togo

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju varovanja pravic ranljivih družbenih skupin, spodbujanja spoštovanja temeljnih svoboščin ter krepitve demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Republiki Togo.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Republike Togo.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

EIDHR : Sofinanciranje projektov na področju boja proti sistematičnim kršitvam človekovih pravic na Jamajki

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR  je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam za učinkovitejše delovanje na področju boja proti sistematičnim kršitvam človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Jamajki.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. Zahteva se partnerstvo z organizacijo z Jamajke.

Rok za prijavo: 14. maj 2021

Vir: CNVOS

Čas je za univerzalno priznanje pravice do varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja

Ženevska organizacija Universal Rights Group je izdala poročilo #thetimeisnow: The Case for universal recognition of the right to safe, clean, healthy and sustainable environment.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

DCI, EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju krepitve človekovih pravic v Ruandi

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 1)  in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Ruandi za učinkovitejše delovanje na področju:

  • spodbujanja spolnih in reproduktivnih pravic ter boja proti nasilju na podlagi spola (sklop 1, DCI)
  • spodbujanja in zaščite pravic delavcev ter preprečevanja mučenja in drugih oblik nečloveškega ravnanja (sklop 2, EIDHR).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 2 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v Ruandi, eni od držav članic EU, držav EEA ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Ruande.

Rok za prijavo: 4. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in krepitve demokracije v Maliju

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic ter krepitve demokracije v Maliju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se, da ima najmanj en projektni partner sedež v Maliju.

Rok za prijavo: 7. maj 2021

Vir: CNVOS

Debata. Vir: Pixabay

Climate of Change: Zaključek debatnega izobraževanja

Od 24. februarja do 19. marca je v sklopu projekta potekalo izobraževanje o vsebinah globalnega učenja in debatni metodologiji, namenjeno predvsem učiteljicam in učiteljem ter drugim izobraževalcem. Sklop treh delavnic v dveh terminih sta izvajala strokovnjaka Miha Andrič iz zavoda Za in proti in Tanja Leskovar iz Inštituta za afriške študije.

Beri dalje

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije na Filipinih

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije na Filipinih.

Tematsko je razpis osredotočen na:

  • podporo zagovornikom človekovih pravic (sklop 1)
  • zaščito in opolnomočenje otrok in mladih (sklop 2)
  • boj proti dezinformacijam in lažnim novicam (sklop 3)

Rok za prijavo: 26. april 2021

Vir: CNVOS

Poziv poslancem evropskega parlamenta k podpori zakonodajnega poročila o dolžni skrbnosti podjetij

Ekvilib Inštitut in Platforma Sloga sta poslala slovenskim predstavnikom v evropskem parlamentu javni poziv k podpori  “Poročila s priporočili Komisiji o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij”, ki ga bodo obravnavali na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta.  Evropski poslanci Romana Tomc, Ljudmila Novak, dr. Klemen Grošelj, Irena Joveva, Tanja Fajon, dr. Milan Brglez, dr. Milan Zver in Franc Bogovič so poleg pisma prejeli tudi poročilo Evropske koalicije za pravičnost gospodarskih družb (ECCJ). 

Beri dalje

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Mehiki

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori nevladnim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja človekovih pravic v Mehiki, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na (1) zaščito zagovornikov človekovih pravic, vključno z zaščito novinarjev, ter (2) preprečevanje in preiskovanje prisilnih izginotij.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni.

Rok za prijavo: 20. april 2021

Vir: CNVOS