Entries by

Za migracije v Afganistanu so krive tudi podnebne spremembe

Glede na napovedi podnebnih sprememb v Afganistanu – povišana temperatura, zgodnejše taljenje snega in manj padavin v kritičnem času – bo verjetno sčasoma večje število ljudi razseljeno ali prisiljeno migrirati. A podnebne migracije običajno ne pritegnejo pozornosti, kakršno bi si zaslužile, delno tudi zato, ker so glavni razlog za razseljevanje v Afganistanu konfliktne razmere v […]

Razpis Centra Sever-Jug za svetovalce, inštruktorje in umetnike

Imaš izkušnje z združevanjem ljudi iz različnih kultur in družbenih okolij? Rad vodiš delavnice in konference? Bi rad postal inštruktor v programih letnih šol na temo sodelovanja z mladimi? Bi rada moderirala zasedanja Lizbonskega foruma? Bi rada sodelovala v raziskavah in projektih osveščanja v boju proti nasilju nad ženskami? Bi rada ustvarjala inovativne učne materiale za […]

Razpis USAID za aktivnosti ozaveščanja o filantropiji v BiH

Ameriška agencija za mednarodni razvoj (USAID) je objavila regijski poziv prijaviteljem iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Romunije, Srbije in Slovenije za izvedbo novega sporazuma o sodelovanju pri izvajanju aktivnosti ozaveščanja o filantropiji v Bosni in Hercegovini. Izbran bo en ponudnik. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, […]

Zbirnik prispevkov slovenskih NVO za poročilo Evropske komisije o vladavini prava

V marcu se je zaključilo javno posvetovanje Evropske komisije v okviru procesa priprave letnega poročila o vladavini prava v Evropski uniji (EU). Pravna mreža za varstvo demokracije je zbrala prispevke nekaterih slovenskih nevladnih organizacij, ki so sodelovale v postopku javnega posvetovanja. Prispevke so pripravile Društvo Legebitra, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Amnesty International Slovenia […]