Prispevki

Zadnje poročilo o trgovini z ljudmi jasno: pojav se še naprej razrašča

Evropska komisija je 4. decembra predstavila drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi in pozvala k nadaljnjemu ukrepanju za njeno odpravo. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letih 2015–2016 v EU 20.532 moških, žensk in otrok registriranih kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar je dejansko število verjetno znatno večje, saj veliko žrtev ostane neopaženih. Beri dalje

Eurofound: Na vodstvenih mestih dvakrat več moških kot žensk

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ugotavlja, da je na vodstvenih mestih dvakrat več moških kot žensk. Manjša zastopanost žensk na vodstvenih položajih na evropskih delovnih mestih kljub letom izvajanja politike za enakost spolov kaže na potrebo po okrepljenih prizadevanjih in celovitih dolgoročnih strategijah, ki bi pripeljale do sprememb. Beri dalje

Poziv MDDSZ za nadaljevanje programov socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij

Zavod Tri je pripravil poziv za ministrstvo za delo za nadaljevanje programov socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij, za katere obstaja velika potreba v lokalnih okoljih. Organizacije pozivajo k pridružitvi razpisu. 

Beri dalje

Začetek kampanje #OnZanjo

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je Slovenijo z 8. marcem 2018 prinesel mednarodno kampanjo #HeForShe, globalno gibanje, ki je bilo leta 2014 ustanovljeno v okviru Urada Združenih narodov za ženske (UN Women) in so ga doslej podprli posamezniki z vseh koncev sveta, vključno z voditelji držav, globalnih in lokalnih podjetij, glasovi znanosti, tehnologije, filma, televizije. Gibanje zasleduje cilj opolnomočenja žensk in doseganja enakosti spolov preko opogumljanja fantov in moških kot nosilcev sprememb, da se zavzamejo za skupni cilj in nastopijo proti diskriminaciji in neenakosti. Beri dalje

Humanistični in civilizacijski prispevek žensk pri oblikovanju Splošne deklaracije človekovih pravic

Ob letošnjem dnevu žena so na Ministrstvu za zunanje zadeve spomnili na humanistični in civilizacijski prispevek žensk, ki so pomagale oblikovati Splošno deklaracijo človekovih pravic, sprejeto pred 70 leti.  Beri dalje

Strokovni posvet o vlogi nacionalnih akcijskih načrtov pri promociji agende žensk, miru in varnosti

V Ljubljani je 15.in 16. februarja 2018 potekal strokovni posvet, ki je bil namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušanj med Slovenijo, Norveško in državami Zahodnega Balkana pri pripravi in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov o ženskah, miru in varnosti.  Beri dalje

Oblikovanje stališča NVO na osnutek Akcijskega načrta za izvajanje resolucij VS ZN o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018 – 2020

Platforma SLOGA pripravlja predlog dopolnitev na osnutek Akcijskega načrta za izvajanje resolucij Varnostnega Sveta ZN o ženskah, miru in varnosti za obdobje 2018 – 2020. Ministrstvo za zaunanje zadeve je 12. 2. 2018 pripravilo posvetovanje glede akcijskega načrta, na katerem so pozvali vse zainteresirane deležnike, da jim na osnutek posredujejo konkretne predloge dopolnitev in nadgradnje dokumenta. Rok za pripombe je 23. 2. 2018. Beri dalje

Ob svetovnem dnevu deklic izšel ozaveščevalni videospot z Beyoncé

Leta 2015, ko so svetovni voditelj podpisali cilje ZN za trajnostni razvoj – globalne cilje – so obljubili, da bodo dosegli opolnomočenje vseh deklic. Prišlo je do napredka, vendar pa moramo ohranjati pritisk. S sodelovanjem bomo lahko poskrbeli, da bodo svetovni voditelji izpolnili zaveze in da bodo vse deklice odraščale zdravo, varno, opolnomočeno in bodo lahko uresničile svoje sanje. Novi film režiserja MJ Delaneyja, v katerem sodeluje Beyoncé s skladbo ‘Freedom’, poziva k aktivnosti pri nekaterih od največjih izzivov, s katerimi se soočajo deklice, kot so dostop do izobraževanja, otroške poroke in grožnja z nasiljem.   Beri dalje

S pomočjo zdravstvene vzgoje, dostopa do semen in mila izboljšano zdravje in pogoji za življenje revnih žensk in otrok v SV Ruandi

Slovenska karitas je v septembru 2017 zaključila z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v SV Ruandi«, ki ga je v letih 2015 do 2017 sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v skupni vrednosti 80.000 EUR. Slovenska karitas pa je prispevala 7.069 EUR iz sredstev, zbranih v akciji Za srce Afrike. Beri dalje

SOS telefon: Ni ji sodil, vzel ji je življenje

Društvo SOS telefon, ki nudi pomoč otrokom in ženskam, žrtvam nasilja, se je z izjavo odzval na poročanje medijev o intimnopartnerksih umorih. Pri poročanju o tragičnih dogodkih namreč pogosto zasledimo opise, kot so »Sodil ji je, nato vzel življenje še sebi« ali »Na ta dan je Janez sodil svoji bivši partnerki«, ter podobno. Ker so se v Društvu SOS telefon zavezali, da bodo pozorni na način poročanja ob takšnih dogodkih, opozarjajo, zakaj je uporaba izraza »sodil ji je«, zavajajoča in neustrezna. Beri dalje