Prispevki

Varuh_UP

Prosilci za mednarodno zaščito pri varuhinji človekovih pravic

Predstavniki Društva UP se je v okviru projekta “Učenje za drugo življenje – pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito” 4. februarja udeležili spoznavnega srečanja z Varuhinjo človekovih pravic, ga. Vlasto Nussdorfer. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter podajanju tehtnih predlogov za nadaljnje delo na področju migracij in azilne zakonodaje.

Beri dalje

csm_azilni_dom_24cb836f15

Ugotovitve preiskave Varuha človekovih pravic o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško

Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih je na novinarski konferenci 15. februarja 2019 podrobneje predstavil preiskavo Varuha o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško. Uvodoma je poudaril, da je vloga policije na državni meji izrednega pomena, saj med drugim zagotavlja tudi varnost državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v Sloveniji. Prav zato mora biti njihovo zahtevno in odgovorno delo skladno z zakonodajo in drugimi predpisi, ki določajo izvajanje policijskih nalog oziroma njenih pooblastil.

Beri dalje

razpis2

Javni razpis za izbor NVO za sodelovanje z varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je objavil javni razpis za izbor NVO za sodelovanje z varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Rok za prijave je 15.1.2019.

Beri dalje

varuh-rs

Vabilo na posvet Varuhinje človekovih pravic: Človekove pravice včeraj in danes – kaj pa jutri?

Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije ob dnevu človekovih pravic, 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic ter 25. obletnici sprejetja Pariških načel (načela, ki se nanašajo na položaj in delovanje državnih institucij za spodbujanje in zaščito človekovih pravic), vabi na okroglo mizo: Človekove pravice včeraj in danes – kaj pa jutri? Pogovor bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, od 11. uri, v Hiši Evropske unije, Dunajska 20, v Ljubljani, konferenčna dvorana RIM.

Gostje okrogle mize bodo Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika republike in prof. dr. Igor Kaučič,  redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani. Pogovor bo vodil novinar RTV Slovenije Igor Evgen Bergant.

V razpravi želijo osvetliti nekatera vprašanja spoštovanja človekovih pravic in svoboščin doma in v mednarodni skupnosti ter poudariti nujnost njihovega razvoja ter razvoja učinkovitejših mehanizmov kontrole nad njihovim izvajanjem. Vse bolj se razvija generacija solidarnostnih pravic (pravice tretje generacije), kot so pravica do trajnostnega razvoja, pitne vode, zdravega okolja, deleža pri izkoriščanju skupne dediščine človeštva, dostopa do sodobnih oblik komunikacije, do miru in humanitarne pomoči.

Udeleženci se bodo vprašali tudi, ali bi spoštovanje človekovih pravic v prav vseh delih globalno povezanega sveta prispevalo k omejevanju prisilnih migracij zaradi vojnih žarišč, podnebnih sprememb, lakote ter revščine in ekonomske nerazvitosti. Bi se veljalo zavzemati za razvoj novih, morda kolektivnih človekovih pravic in kdo bi nadzoroval njihovo uresničevanje? Ali lahko prebivalci Slovenije v večji meri prispevamo k njihovemu spoštovanju doma in v svetu?

Za udeležbo na dogodku pišite na info@varuh-rs.si.

varuh

Zakon o tujcih gre v ustavno presojo

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je vložila zahtevo za oceno ustavnosti 10. b člena zakona o tujcih, ki po njenem krši prepoved diskriminacije in načelo enakega varstva pravic.  Sodišču predlaga tudi, da sporni člen zakona o tujcih obravnava prednostno in zadržanje izvajanja člena. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria