Prispevki

AidWatch-400

AidWatch – koliko sredstev smo namenili za uradno razvojno pomoč (URP) v 2018

Iniciativna skupina NVO v kateri sodelujejo Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut), Lidija Živčič (društvo FOCUS), Robin Dewa (društvo Bodi Svetloba) in Marjan Huč (SLOGA) so v okviru platforme SLOGA pripravili podatke za vzporedni pregled uradne razvojne pomoči v letu 2018. Slovenija je v 2018 za URP namenila 70,58 milijonov evrov, kar predstavlja 0,16 % BND. 

Beri dalje

URP_1

Slovenija lani za mednarodno razvojno sodelovanje namenila preko 70 milijonov evrov

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila preliminarne podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2018, ki kažejo na nekolikšno zmanjšanje obsega uradne razvojne pomoči, ki jo je manj razvitim državam namenilo 30 donatoric, združenih v Odboru za razvojno pomoč OECD. Slovenija je po preliminarnih podatkih v letu 2018 za uradno razvojno pomoč namenila 70,5 milijona evrov, kar znaša 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka. Beri dalje

aidtogender

Poročilo OECD: Razvojna pomoč, enakost spolov in krepitev moči žensk

Doseganje enakosti spolov zahteva primerno in trajnostno financiranje v podporo enakosti spolov in krepitvi moči žensk. V Agendi 2030 za trajnostni razvoj so se deležniki zavezali k »bistvenemu povečanju investicij v zmanjšanje vrzeli med spoli«. Uradna razvoja pomoč (ODA), ki jo dajejo članice Komiteja za razvojno pomoč (OECD/DAC) je ključni prispevek k financiranju prizadevanj za enakost spolov in pravice žensk v državah v razvoju.

Beri dalje

Eurodad_ODA_report

Novo poročilo Eurodada o obsegu vezane pomoči v bilateralni uradni razvojni pomoči

Mreža Eurodad je objavila novo poročilo “Development, untied” o obsegu t.i. vezane pomoči, ki razkriva, da bogate države nadaljujejo s prakso dodeljevanja več kot polovice sredstev javnih naročil v sklopu svoje uradne razvojne pomoči podjetjem iz svoje države. In to kljub temu, da so se pred 17. leti zavezale k odpravi teh praks, ki njihovim podjetjem dajejo nepravično prednost pred podjetji v državah globalnega juga. 

Beri dalje

oecd

10 % padec slovenske razvojne pomoči v letu 2017

V ponedeljek, 9. 4. 2018 je OECD DAC izdal poročilo o gibanju uradne razvojne pomoči (URP) vseh držav donatoric v 2017, ki je znašala 146,6 milijard ameriških dolarjev. Čeprav se je celotna URP znižala za 0,6 % (glede na leto 2016), pa je bilo v letu 2017 več pomoči namenjene državam v razvoju. URP Slovenije se je v letu 2017 znižala za 10  % zaradi nižjega stroška namenjenega za oskrbo prebežnikov v Sloveniji. Beri dalje

oda

Evropska unija ostaja največja svetovna donatorica uradne razvojne pomoči

Evropska unija in njene države članice ostajajo največje svetovne donatorice uradne razvojne pomoči s skupnim prispevkom v višini 75,7 milijarde evrov za leto 2017. Znesek predstavlja 0,50 % bruto nacionalnega dohodka EU in je kljub rahlemu upadu v zadnjem letu precej višji od 0,21 %, kolikor znaša povprečje članic odbora za razvojno pomoč pri OECD, ki niso članice EU. Globalna uradna razvojna pomoč se je s 131 milijard evrov leta 2016 zmanjšala na 130 milijard evrov leta 2017. EU je k temu znesku prispevala 57 %. Beri dalje

unnamed

Manjko uradne razvojne pomoči ogroža trajnostni razvoj

Precej držav članic Evropske unije v letu 2015 žal ni izpolnilo zavez, za katere so se ponovno politično zavezale na Vrhu Združenih narodov. Letošnje AidWatch poročilo namreč razkriva, da je zgolj pet evropskih držav izpolnilo ali preseglo svoje zaveze – 0,7 % BNP -, in sicer Danska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. To pomeni, da preostale evropske države dolgujejo kar 36,9 milijard evrov državam globalnega juga, katerim je ta pomoč tudi namenjena. Beri dalje