Prispevki

IPA: Krepitev političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi političnega dialoga med civilnodružbenimi organizacijami in vladnimi akterji v Srbiji. Beri dalje

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije v Srbiji

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, aktivistom ter zagovornikom, ki delujejo na področju spodbujanja človekovih pravic ter demokracije v Srbiji.
Beri dalje

Slovenska karitas začenja projekta za opolnomočenje žensk v BiH in Srbiji

Slovenska karitas je v januarju 2017 v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji začela z izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja: »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini« in »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«. Projekta, ki se bosta izvajala v obdobju od 2017 do 2019, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, vsakega v vrednosti 100.000 EUR. Beri dalje

Slovenska karitas bo izobraževala o otrokovih pravicah v južni Srbiji

Slovenska karitas je v sodelovanju s Karitas beograjske nadškofije v južni Srbiji začela izvajati projekt s področja ozaveščanja in izobraževanja o otrokovih pravicah.  Beri dalje

4000 prebežnikov obtičalo v Srbiji

Število prebežnikov v Srbiji, ki naj ne bi bili upravičeni do azila niti v EU-ju niti v Srbiji, se povečuje, po ocenah jih je okoli štiri tisoč. Prebežniki se poslužujejo tudi nezakonitih prehodov meje, tisti, ki ostanejo, živijo v slabih razmerah. Beri dalje

IPA: Civil Society Facility Programme – Serbia

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije in integracijskih procesov s krepitvijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter z vzpostavljanjem vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO. Beri dalje