Prispevki

PSCD partnership banner-700x77

SLOGA se je pridružila Partnerstvu za skladnost politik za trajnostni razvoj

Partnerstvo za skladnost politik za trajnostni razvoj združuje vlade, mednarodne organizacije, civilno družbo, skupine strokovnjakov, raziskovalne institucije, zasebni sektor in druge deležnike iz vseh regij sveta, ki so se zavezali h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj (17.14 podcilj trajnostnega razvoja) kot ključnega sredstva za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Pobudi, ki jo koordinira Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, se je kot prvi slovenski razvojni akter pridružila platforma SLOGA. Beri dalje

focus razstava

Kaj se skriva za projekti razvojnega sodelovanja?

Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini so v društvu Focus opozarili, da je treba več pozornosti nameniti spremljanju financiranja razvojnih projektov. Čeprav so predstavljeni kot »razvojni«, lahko takšni projekti prinesejo tudi kopico nezaželenih posledic. V praksi javni denar, ki je namenjen razvoju, pogosto konča v projektih, ki situacijo zaradi uničevanja življenjskega okolja, nespoštovanja človekovih pravic ali povečanja družbene neenakosti še poslabšujejo. Pomemben korak za izboljšanje učinkovitosti razvojnega financiranja je zagotavljanje skladnosti različnih politik. Beri dalje

denar

Kako bomo porabili milijardo evrov ali nova resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Na poziv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) smo oblikovali celovit prispevek z namenom vplivati na vsebino nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju (MRS) do leta 2030. Za področje razvojnega sodelovanja, našega prispevka k globalnemu razvoju, ki je od sprejema Agende 2030 za trajnostni razvoj obveza vseh, je ta resolucija ključen političen strateški dokument, ki bo nadomestila predhodno, veljavno do 2015. Beri dalje