Prispevki

Neumeščanje ciljev trajnostnega razvoja v zunanjo politiko lahko ogrozi zagotavljanje miru

Cilji trajnostnega razvoja so predpogoj za zunanjo politiko in zunanja politika ključno sredstvo za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V poročilu na temo zunanjepolitične perspektive ciljev trajnostnega razvoja mednarodni think-tank adelphi trdi, da ministrstva za zunanje zadeve te povezave še niso ustrezno umestila v svoje delovanje. Beri dalje

Stop plastičnemu onesnaževanju: Zahtevajte, da trgovske verige zmanjšajo uporabo nepotrebne plastike!

Evropsko gibanje Tilt vas vabi k podpisu peticije, s katero boste zahtevali od trgovskih verig po Evropi, da rečejo stop nepotrebni plastiki. Gibanje s peticijo poziva trgovske verige, da si skupaj z njimi prizadevajo proti plastiki za enkratno uporabo z zmanjšanjem količine plastične embalaže, ki se uporablja v trgovinah in pri prevozu blaga.

Beri dalje

Raziskovanje novih poti politik – poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2018

Ključno sporočilo poročila o trajnostnem razvoju za leto 2018 je, da svet zaostaja pri doseganju trajnostnega razvoja; potrebne so temeljite spremembe politik za spodbuditev preobrazbenega potenciala ciljev trajnostnega razvoja. Poročilo o trajnostnem razvoju je najbolj celovita neodvisna ocena izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Poročilo je bilo izdano ob pričetku Političnega foruma Združenih narodov (ZN) na visoki ravni v New Yorku, pripravila ga je globalna koalicija civilnodružbenih organizacij in sindikatov. Beri dalje

Slovenske organizacije uspešne ne razpisu Trajnostna Evropa za vse

Znani so rezultati dveh sklopov razpisa Trajnostna Evropa za vse za financiranje lokalnih projektov za spodbujanje promocije ciljev trajnostnega razvoja. Cilj podeljevanja sredstev je osveščanje o ciljih trajnostnega razvoja na lokalni ravni in vključevanje lokalnega prebivalstva v spodbujanje lokalnih akterjev ter oblasti k zavezam in dejanjem za uresničevanje teh ciljev. Prejemniki sredstev bodo s kampanjami naslavljali tako formalne kot neformalne lokalne skupine (in tako pomnoževali učinek usposabljanj in osveščanja) in prebivalce, tudi šole in študente, in jih osveščali o povezavi med vsakodnevnimi izbirami ter cilji trajnostnega razvoja. Poleg treh izbranih projektov na lokalni ravni na nacionalni ravni v Sloveniji, je bil izbran tudi slovenski projekt na evropski ravni razpisa.
Beri dalje

V Bruslju o izzivih uresničevanja zavez EU na področju enakosti spolov

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) je 26. septembra 2017 v Bruslju organiziralo razpravo o uresničevanju zavez Evropske unije (EU) ter njenih držav članic glede enakosti spolov. Razprava se je osredotočila na uresničevanje zavez glede enakosti spolov iz Akcijskega načrta EU za enakost spolov in Agende 2030 za trajnostni razvoj. 
Beri dalje

SURS sodeloval na hackatonu o kazalnikih trajnostnega razvoja

Ekipa Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je od 5. do 7. septembra 2017 sodelovala na mednarodnem virtualnem hackatonu, in sicer se je spopadla z izzivom, imenovanim ‘Pripovedovanje zgodb na podlagi kazalnikov trajnostnega razvoja’ (Telling Stories with SDG data); naloga je bila priprava inovativnega produkta (videa, infografike …), namenjenega splošni javnosti. V hackatonu je sodelovalo 15 ekip s skoraj vseh celin.  Beri dalje

Možnost sodelovanja na Global Climate Change Week 2017

Cilj globalnega tedna podnebnih sprememb, ki bo potekal od 19. do 25. oktobra, je spodbuditi akademske skupnosti – vključno z akademiki, študenti in neakademskimi sodelavci na univerzah – v vseh disciplinah in državah, da sodelujejo med seboj, njihovimi skupnostmi in oblikovalci politike o ukrepih in rešitvah podnebnih sprememb. Organizatorji vabijo k sodelovanju. Beri dalje

Vse manj pšenice, riža in koruze?

Podnebne spremembe, ki so eden večjih izzivov sodobnega časa in bodo v prihodnje še bolj izrazite, imajo lahko neugoden učinek na pšenico, riž in koruzo – pridelke, ki so ključnega pomena za preživetje človeka, ugotavljajo znanstveniki. Višje temperature, tudi za stopinjo Celzija, namreč vodijo v manjšo pridelavo hrane.
Beri dalje

Sprememba načina upravljanja s kmetijskimi površinami je nujna

Rodovitna obdelovalna zemlja ljudem daje moč in priložnost za preživetje na domačih tleh. V nasprotnem primeru so ljudje primorani k tveganim življenjskim odločitvam. Ob svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji in suši so strokovnjaki ponovno opozorili, da je sprememba načina upravljanja s kmetijskimi površinami nujna, če ne milijardi ljudem grozi, da se bodo na svoji zemlji borili za preživetje ali pa bodo zapustili svoj dom. Najbolj na udaru je seveda Afrika. Beri dalje

Ob svetovnem dnevu okolja: Del narave smo tudi ljudje

5. junija obeležujemo svetovni dan okolja, katerega letošnji slogan je “Povežimo ljudi z naravo”. Podatki kažejo, da je narava v Sloveniji relativno ohranjena in neokrnjena, a vendarle moramo vseskozi skrbeti, da bo takšna tudi ostala. Ministrstvo za zunanje zadeve ob tej priložnosti poziva h krepitvi globalnih prizadevanj za zagotavljanje okoljske trajnosti. Beri dalje