Prispevki

Eurodad International Conference 2019

Vabljeni na letošnjo mednarodno konferenco mreže Eurodad pod naslovom Development Finance in the 21st Century: Economic Justice for All? Konferenco v Ljubljani gosti Ekvilib Inštitut v sodelovanju s platformo SLOGA, društvom Focus in organizacijo EnaBanda.

1200px-CONCORD

Odziv konfederacije CONCORD na evalvacijo razvojnega sodelovanja Evropske unije

Po vzajemnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga je opravil OECD, je evropska konfederacija CONCORD, katere članica je tudi platforma SLOGA, objavila odziv s priporočili za izboljšanje učinkovitosti aktivnosti razvojnega sodelovanja ter kako zagotoviti z naslednjim večletnim finančnim okvirjem (MFF), da cilji trajnostnega razvoja zares ne pustijo nikogar zadaj. 

Beri dalje

MRSS znak vecji

Vlada sprejela Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Vlada Republike Slovenije je konec leta 2018 sprejela Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030. Strategija podrobneje opredeljuje cilje in strateške usmeritve mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter konkretne ukrepe za skladno in učinkovito izvajanje Resolucije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jo je septembra lani sprejel Državni zbor. Beri dalje

Stalisce_migracije

SLOGA pred oktobrskim srečanjem Evropskega sveta predsedniku vlade posredovala stališča glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi državami

Platforma SLOGA je pred srečanjem Evropskega sveta dne 18. oktobra 2018, na katerem so voditelji držav članic Evropske unije (EU) razpravljali o ključnem vprašanju pristopa EU k področju migracij in razvoja, v sodelovanju s krovno organizacijo Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) oblikovala stališča ter predloge glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi državami ter jih posredovala predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu.

Beri dalje

csm_Zasebni_sektor_97fbfebe2b

4 od 5 državljanov EU podpirajo vključitev zasebnega sektorja v razvojno sodelovanje

Zadnja raziskava Eurobarometra kaže, da 4 od 5 državljanov EU podpirajo vključitev zasebnega sektorja v razvojno sodelovanje. Poleg močne splošne podpore razvojnemu sodelovanju (89 % vprašanih), rezultati kažejo tudi podporo vprašanih obravnavanju enakosti žensk in moških. Skoraj devet od desetih vprašanih meni, da bi to morala biti prednostna naloga razvojne politike EU. Glede boja proti nedovoljenim migracijam se 7 od 10 vprašanih strinja, da je zagotavljanje finančne pomoči državam v razvoju učinkovit način boja proti nedovoljenim migracijam. Beri dalje

Predlog pravilnika za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju MRS in HP

Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (MZZ) je pripravil delovni osnutek predloga Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Beri dalje

Dogodki

Eurodad International Conference 2019

Vabljeni na letošnjo mednarodno konferenco mreže Eurodad pod naslovom Development Finance in the 21st Century: Economic Justice for All? Konferenco v Ljubljani gosti Ekvilib Inštitut v sodelovanju s platformo SLOGA, društvom Focus in organizacijo EnaBanda.