Prispevki

Greta Thunberg receiving the 2019 Amnesty International Ambassador of Conscience award, outside the Swedish parliament, Stockholm, 5 April 2019.

Razmišljanje: Človekove pravice in podnebne spremembe

Zdi se, da je trenutno težko ne vedeti, da smo sredi podnebne krize. težko pa je tudi razumeti, zakaj nas ta kriza tako malo »sekira«?

Ko je nekaj opredeljeno za krizo, nas običajno skrbi. Razmišljamo, kaj storiti. Sprejmemo potrebne ukrepe. Včasih to »pospremimo« še z nervoznim vznemirjanjem, tudi če slednje ne prispeva k ničemer. Ne rečem, da številne ljudi ne skrbijo posledice podnebnih sprememb – zlasti mladi so zadnje čase aktivni pod prodornim vodstvom švedske najstnice Grete Thunberg in njenega gibanja Petki za prihodnost, a kot se je posrečeno izrazil naš generalni sekretar Kumi Naidoo, je večina naših ukrepov na ravni »preurejanja ležalnikov na Titaniku«.

Beri dalje

razpis2

Razpis za nagrado Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2019

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PSSE) je pozvala k oddaji nominacij za podelitev nagrade Vaclava Havla za človekove pravice za leto 2019. Nagrade za izredne zasluge posameznikov in civilne družbe na področju uveljavljanja in zaščite človekovih pravic v Evropi in drugod PSSE podeljuje v sodelovanju s Knjižnico Vaclava Havla ter Fundacijo Charta 77. Rok za oddajo nominacij je 30.4.2019.

Beri dalje

anketa

Slovenska filantropija začela postopek izbora 3 predstavnikov prostovoljskih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva

Slovenska filantropija razpisuje postopek izbora treh (3) predstavnikov/predstavnic prostovoljskih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev 31. 1. 2019.

Pozor! Ta postopek izbora poteka vzporedno s postopkom izbora 7 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet, ki ga izvaja CNVOS. Prostovoljska organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja CNVOS).  Prostovoljska organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.
Beri dalje

anketa

CNVOS razpisal postopek izbora predstavnikov NVO v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

CNVOS je 14.1.2019 na podlagi zaprosila Ministrstva za javno upravo objavil poziv nevladnim organizacijam za sodelovanje v postopku izbora sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let. Predloge za kandidate in/ali volilne upravičence zbirajo do 30. januarja.

Beri dalje

okolje

Postopek izbora 10 predstavnikov NVO v svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO

Začel se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom. Rok za prijavo je 23. 10. 2018.

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM S PODROČIJ VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN UREJANJA PROSTORA

CNVOS razpisuje postopek izbora 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

CNVOS je s strani ministra za okolje in prostor prejel poziv k imenovanju 10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, ki se bo redno (predvidoma enkrat mesečno) sestajal z ministrom, pri čemer bosta dva predstavnika stalna člana sveta, in sicer:

 • en predstavnik NVO s področja pravno-sistemskih vprašanj okolja, narave in prostora,
 • en predstavnik NVO s področja podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;

osem predstavnikov z različnih vsebinskih področij pa se bo udeleževalo sestankov ministra po potrebi glede na teme oz. vprašanja, ki se bodo obravnavala na posameznem sestanku, in sicer:

 • en predstavnik NVO s področja varstva okolja,
 • en predstavnik NVO s področja podnebnih sprememb,
 • en predstavnik NVO s področja krožnega gospodarstva,
 • en predstavnik NVO s področja biotske raznovrstnosti,
 • en predstavnik NVO s področja zavarovanih območij,
 • en predstavnik NVO s področja urejanja prostora,
 • en predstavnik NVO s področja graditve,
 • en predstavnik NVO s področja stanovanj.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na posameznem področju, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje najdete na dnu tega dopisa.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

8. 10. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
23. 10. 2018 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
24. 10. 2018 ob 15:00 – seja komisije za pregled prijav
29. 10. 2018 do 13:00 – rok za dopolnitev prijav
30. 10. 2018 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
5. 11. 2018 ob 12:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
5. 11. 2018 – začetek volitev (pogojno)
7. 11. 2018 – zaključek volitev (pogojno)
8. 11. 2018 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja, na katerem se kandidata predlaga.

V kolikor nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot upravičenec na več področjih, se prijavi z enim obrazcem, na katerem označi več področij, na katerih deluje. Nevladna organizacija mora izkazati, da deluje na tem področju oz. področjih.

V kolikor nevladna organizacija deluje na več področjih in želi tudi predlagati več kandidatov za različna področja, se prav tako prijavi z enim obrazcem, na katerem odda več predlogov za kandidate. Vsakega kandidata se lahko v tem postopku predlaga za predstavnika le na enem področju.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 23. 10. 2018 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s področja okolja, narave in prostora, da sodelujete v postopku izbora.

Vir: CNVOS

frontex

Pravično in pošteno nasloviti ključne vzroke migracij

SLOGA in dvanajst nevladnih organizacij je predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja pozvalo k dejavni podpori močni zavezi Evropske unije za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja, za pravičen in pošten pristop k migracijam ter izrazilo nasprotovanje ideji Evropske komisije, da sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje instrumentalizira za pogojevanje partnerstev z državami v razvoju. Beri dalje