Prispevki

poročilo_OECD_climatefinance

Poročilo OECD o podnebnem financiranju v razvitih državah v obdobju 2013-2017

OECD je objavila poročilo o financiranju in mobilizaciji virov za podnebje v razvitih državah v obdobju med 2013 in 2017. Poročilo razkriva, da je financiranje raste in je skupno leta 2017 znašalo do 71,2 milijarde ameriških dolarjev, kar je v skladu s projekcijami OECD, vendar pa bo več dela potrebnega še pri zasebnem financiranju. Oxfam opozarja, da mednarodna skupnost od tem najmanj namenja najrevnejšim skupnostim, in da mora v izogib podnebnemu apartheidu ta sredstva vsaj podvojiti.

Beri dalje

Logo-EUKI_ENG_RGB-3

Razpis za sofinanciranje podnebnih projektov v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI)

Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Nemčije (BMU) je objavilo razpis za sofinanciranje podnebnih projektov v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI). Razpis je odprt med od 1. marca do 12. aprila 2019 in je namenjen NVO, think-tankom, skupnostim in drugim neprofitnim organizacijam, ki želijo prijaviti ideje za projekte, ki naslavljajo pospeševanje implementacije Pariškega sporazuma v Evropi in prispevati k dialogu znotraj Evrope.

Beri dalje

Thumbs up, EU Parliament

Poročilo Evropskega parlamenta o podnebni diplomaciji

Evropski parlament je v začetku julija sprejel poročilo o podnebni diplomaciji Evropske unije (EU) in poudaril, da je EU odgovorna za vodstvo na področju podnebnih ukrepov ter preprečevanja konfliktov. Novo poročilo poudarja potrebo po krepitvi diplomatskih zmogljivosti EU, da bi na svetovni ravni spodbudila podnebne ukrepe, podprla izvajanje pariškega sporazuma in preprečila konflikte v povezavi s podnebnimi spremembami. Beri dalje

okolje

Pregled izvajanja okoljske politike v EU

Evropska komisija je predstavila pregled izvajanja okoljske politike v EU. Ta je pokazal, da je preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno pomemben izziv za vse države članice, medtem ko jih šest ni uspelo omejiti odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagališčih. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko do leta 2020 ustvarili dodatnih 400.000 delovnih mest. Beri dalje

ledenik

Vročina, suša in poplave bodo v Evropi vse pogostejši pojav

Na podlagi poročila Evropske agencije za okolje (EEA) se evropske regije srečujejo z dvigovanjem morske gladine in skrajnejšimi vremenskimi pojavi, kot so pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, suše in nevihte, ki so posledica podnebnih sprememb. V poročilu so ocenjeni najnovejši trendi in napovedi podnebnih sprememb in njihovih učinkov v Evropi ter ugotovitve, da bodo za zmanjšanje teh učinkov ključne boljše in prožnejše strategije, politike in ukrepi prilagajanja. Beri dalje