Prispevki

Simbol za video

Lucija Tacer, UNYD: »Izkušnja migracije je spremenila moj pogled na svet« 

Lucija Tacer, mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov, v kratkem filmu oriše, kako so migracije zaznamovale njeno življenje, kako je doživljala vključevanje v novo okolje in kako so te izkušnje zaznamovale njeno angažiranje na področju mladinske participacije.
Video je bil pripravljen v sodelovanju s Platformo SLOGA v okviru evropskega projekta #MigratED.

Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Združevanje programov revščine in okolja

Kaj smo se naučili v petdesetih letih politike trajnostnega razvoja OZN? Da imamo še vedno eno samo Zemljo.

Beri dalje

75 let OZN in prihodnost, ki si je želimo

Friends for leadership sporočajo, da je do 20. decembra odprt poziv, v okviru katerega iščejo projekte in najboljše prakse za implementacijo vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje

Film Združenih narodov ob 75. obletnici

Leto 2020 zaznamuje 75. obletnico Združenih narodov in pet let od sprejetja Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja. Beri dalje

Podprite poziv za mednarodno leto sodelovanja

Zamislite si celo leto praznovanja participacije javnosti z mednarodnimi dogodki, sodelovanjem in krepitvijo kapacitet. Pod vodstvom IAP2 Australasia je zunaj poziv Organizaciji Združenih narodov za mednarodno leto sodelovanja in participacije javnosti.
Beri dalje

Poročilo ZN o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

Poročilo ZN o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja je bilo objavljeno na začetku zasedanja Političnega foruma na visoki ravni (HLPF), 7. julija. Beri dalje

Najbolj ranljivi najbolj na udaru

Najnovejše poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov o doseganju ciljev trajnostnega razvoja ugotavlja nadaljevanje neenakomernega napredovanja. V letu 2019 smo bili priča zniževanju stopnje globalne revščine, upadanju umrljivosti mater in otrok, rast številčnosti trajnostnih razvojnih politik in pristopov k mednarodnim sporazumom za zaščito okolja. Hkrati smo tudi priča procesu ustavljanja in celo povečanja števila ljudi, ki trpijo za lakoto, stopnji podnebnih sprememb ter povečevanju neenakosti.

Beri dalje

Financiranje za razvoj: napredek in obeti v letu 2020

Poročilo Medagencijske projektne skupine o financiranju za razvoj za leto 2020 je izšlo prejšnji teden, ki ugotavlja, da je na mnogih področjih prišlo do zastojev še pred začetkom pandemije Covida-19. Zaradi obstoječe zdravstvene krize pa prihaja na svetovnih finančnih trgih do velikih izgub in volatilnosti, še posebej  zaskrbljujoča je prihajajoča dolžniška kriza. Beri dalje

Poziv za NVO v sklopu GYPI

Iniciativa za promocijo spola in mladih (GYPI – Gender and Youth Promotion Initiative) znotraj Sklada za krepitev miru Združenih narodov (PBF – United Nations Secretary-General Peacebuilding Fund) je objavil poziv za nevladne organizacije. GYPI je izraz zaveze sklada k vključujoči krepitvi miru. Podpira opolnomočenje žensk in enakost spolov ter priznava pomembno in pozitivno vlogo mladih pri vzpostavljanju miru. PBF želi s pobudo prispevati h krepitvi miru in pospešiti izvajanje akcijskega načrta generalnega sekretarja za krepitev miru.

Letošnji poziv se osredotoča na dve specifični tematski področji:

1. Ženske in mladina kot vodje: Podpora ženskemu in mladinskemu vodstvu, zastopanje in sodelovanje v procesih krepitve miru in izvajanja mirovnih sporazumov.

2. Zaščita žensk in mladih, ki si prizadevajo za krepitev miru: Spodbujanje človekovih pravic in zaščita žensk in mladostnikov, ki si prizadevajo za krepitev miru in človekove pravice.

Prednost bodo imeli:

– skupni projekti UN-nevladne organizacije,

– projekti, ki jih izvajajo nacionalne nevladne organizacije,

– projekti, ki dokazujejo močno partnerstvo z organizacijami, ki jih vodijo ženske in mladina,

– projekti, ki so posebej namenjeni LGBTQ mladini.

Več o razpisu in pogojih na spletni strani. Prijave bodo možne prek spleta od 1. maja 2020, rok za oddajo konceptov je 1. junij 2020.

Generalni sekretar Združenih narodov pozval k prekinitvi ognja

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je  pozval k prekinitvi ognja po vsem svetu, da bi ranljive civiliste na konfliktnih območjih obvarovali pred novim koronavirusom.

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria