Prispevki

Ob svetovnem dnevu otroka

Ob svetovnem dnevu otroka je Evropski statistični urad Eurostat objavil statistične podatke o revščini in socialni izključenosti med otroki. Leta 2015 je približno 25 milijonov otrokoziroma 26,9 % prebivalstva v starosti 0–17 v Evropski uniji ogrožala revščina ali socialna izključenost. Od leta 2010 se je ta delež rahlo znižal (27,5 %), vendar se trendi po posameznih državah EU razlikujejo.  Beri dalje

Za varstvo otrok pred nasiljem ključna ratifikacija tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah

S sprejemom novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini Republika Slovenija ureja področja, za katera se je v osmih letih od sprejema zakona izkazalo, da niso bila ustrezno urejena, in v nacionalno zakonodajo prenaša mednarodno sprejete zaveze. Kazenska zakonodaja otrok posebej ne varuje pred nasiljem v družini, vendar je s prepovedjo nasilja v družini otrokom ravno tako priznana pravica do življenja brez nasilja. Učinkovit mehanizem za zaščito otrok je Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev, ki omogoča individualne postopke. Slovenija je pri pripravi tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah igrala proaktivno vlogo, zato Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC Vlado Republike Slovenije poziva, da čimprej izpelje postopke za sprejem zakona o ratifikaciji tega protokola in izpolni zavezo, ki jo je dala s podpisom tega protokola. Beri dalje

Nevladne organizacije Vlado RS pozivajo h krepitvi nacionalnih mehanizmov spremljanja uresničevanja pravic otrok

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je sodeloval pri pripravi vmesnega poročila o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji, ki ga je koordiniralo Središče ZIPOM (mreža 40 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic). Slovenija je Odboru Združenih narodov za otrokove pravice o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah poročala leta 2013, naslednje poročanje sledi leta 2018. Nevladne organizacije, ki delujemo na področju otrokovih pravic, se srečujejo s številnimi izzivi, zato so se odločile za vmesni pregled stanja in pripravile nabor priporočil Vladi Republike Slovenije (RS). Beri dalje

Za begunske otroke v Logatcu dobro poskrbljeno

Za otroke prosilcev za mednarodno zaščito, nastanjene v logaškem azilnem domu, je tudi med počitnicami dobro poskrbljeno, ugotavlja Slovenska filantropija. Beri dalje

ENI: No Lost Generation in Syria – education and resilience for children and youth

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje in zagotavljanje možnosti za izobraževanje ter skrb za psihosocialno dobrobit otrok (sklop 1) in mladostnikov (sklop 2) v Siriji. Beri dalje

Svetovni voditelji in mladi zagovorniki so sklenili partnerstvo in ustanovili sklad za boj proti nasilju nad otroki po celem svetu

Na sedežu Združenih narodov v New Yorku so otroci skupaj s svetovnimi voditelji sklenili partnerstvo in ustanovili sklad za boj proti nasilju. Pobuda izpostavlja, da morajo ukrepi proti nasilju postati prioriteta javnosti, ter poudarja kolektivno odgovornost. Globalno partnerstvo proti nasilju nad otroki »End Violence Against Children – The Global Partnership« združuje vlade, fundacije, Združene narode, civilno družbo, akademike, zasebni sektor in mlade, ki si prizadevajo doseči nov globalni cilj: konec zlorab, izkoriščanja, trgovine z ljudmi ter vseh oblik mučenja in nasilja nad otroki.

Beri dalje

Najbolj prikrajšane otroke na svetu čakajo revščina, nepismenost in zgodnja smrt

Glede na trenutne trende bo do leta 2030 69 milijonov otrok umrlo zaradi vzrokov, ki jih je večinoma mogoče preprečiti, 167 milijonov otrok bo živelo v revščini, 750 milijonov žensk pa bo poročenih že v času otroštva. Takšno bo leto 2030 (gre za mejnik, določen s cilji trajnostnega razvoja), če se svet ne bo bolj osredotočil na stisko najbolj prikrajšanih otrok, kaže poročilo Položaj otrok v svetu, ki ga je objavil UNICEF.

Beri dalje

Unicef: Letos med prebežniki dvakrat več otrok brez spremstva

Sredozemsko morje je v prvih petih mesecih letošnjega leta prečkalo kar 7.009 otrok prebežnikov brez spremstva, kar je še enkrat več kot v istem obdobju lani. Beri dalje