Prispevki

Izšel Priročnik za psihosocialno pomoč otrokom beguncem

Slovenska filantropija obvešča, da je izšel Priročnik za psihosocialno pomoč otrokom beguncem, ki so ga napisali Anica Mikuš Kos, Primož Jamšek, Marina Uzelac in Franci Zlatar. Namenjen je vsem, ki imajo stik z otroki begunci: šolskim delavcem, vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, zdravstvenim in socialnim delavcem ter prostovoljcem in prostovoljkam. Beri dalje

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Slovenijo poziva k odpravi azilnih zaostankov in krepitvi zaščite migrantskih otrok

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks je danes predstavil poročilo o obisku v Sloveniji, kjer se je mudil marca letos, in Slovenijo pozval k ustreznejši zaščiti prosilcev za azil ter beguncev, Romov in izbrisanih. Na azilne zaostanke nevladne organizacije, med njimi tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, opozarjajo od začetka leta: predolgi postopki prosilcem za mednarodno zaščito povzročajo hudo stisko in hkrati občutno dvigujejo strošek obravnave posameznega prosilca.  Beri dalje

Slovenija otrokom najprijaznejša država na svetu

Med 172 državami sveta je mednarodna organizacija Save the Children v najnovejšem poročilu Slovenijo skupaj z Norveško uvrstila na prvo mesto. Poročilo poziva države, naj ukrepajo proti diskriminatornim politikam in običajem, vlagajo v javne storitve, da bi lahko dosegli cilje trajnostnega razvoja, za katere so se pod okriljem Združenih narodov dogovorili leta 2015. Beri dalje

Slovenska filantropija v Maroku

Predstavnici Slovenske filantropije, Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović, sta se ravnokar vrnili iz Maroka, kjer sta v času od 15. 05. – 19. 05. 2017, skupaj s partnersko organizacijo ARID, uspešno izvedli temeljne aktivnosti v okviru projekta “Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok v Maroku”, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Beri dalje

Število begunskih otrok brez spremstva narašča

Število begunskih otrok brez spremstva je od leta 2010 naraslo za kar petkrat, v objavljenem poročilu opozarja Sklad ZN za otroke (UNICEF). V letih 2010 in 2011 so po svetu zabeležili 66.000 otrok beguncev, ločenih od družine, leta 2015 in lani pa 300.000. Od slednjih jih je več kot polovica zaprosila za azil v Evropi. Beri dalje

Ravnanje z otroki migranti in prosilci za azil je v Evropi še vedno zaskrbljujoče

Ravnanje z otroki migranti in prosilci za azil je v mnogih delih Evrope še vedno zaskrbljujoče, ugotavlja Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v nedavnem poročilu o temeljnih pravicah, povezanih z migracijami. Beri dalje

Evropska komisija predstavila ukrepe za večjo zaščito otrok migrantov

Evropska komisija predlaga več prednostnih področij, na katera bi se morala osredotočiti države članice EU, da bi ob podpori Komisije in agencij EU izboljšale zaščito otrok pri migracijah ter vzpostavile tesnejšo povezavo med azilnimi službami in službami za zaščito otrok. Beri dalje

Krepitev varstvenih mehanizmov ključna za zaščito migrantskih otrok

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in UNICEF sta 15. decembra 2016 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova organizirala razpravo »Sistem zaščite otrok v Sloveniji skozi prizmo migrantskih otrok«, na kateri so sodelovali predstavniki resornih ministrstev ter relevantnih deležnikov. Razprava, ki jo je otvoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, se je osredotočila na pomembnost zbiranja podatkov, vključevanja pravic migrantskih otrok v nacionalne politike in spremljanja uresničevanja pravic migrantskih otrok. Udeleženci so se strinjali, da je potrebno krepiti varstvene mehanizme na področju otrokovih pravic, vključno z ustanovitvijo neodvisnega posvetovalnega telesa za otrokove pravice, ki ne sme ostati brezzobi tiger. Beri dalje

Nevladne organizacije pozvale k vključitvi ranljivih skupin otrok

Nevladne organizacije, med njimi tudi platforma SLOGA, smo pozvale k vključitvi ranljivih skupin otrok, vključno z migrantskimi otroki, kot presečne teme novega strateškega dokumenta na področju otrokovih pravic. Beri dalje

Kampanja proti brezdržavljanskosti

Mladinske ambasadorke Evropske mreže za brezdržavljanskost (European Network on Statelessness) pod okriljem s pomočjo Mirovnega Inštituta izvajajo kampanjo #Statelesskids v Sloveniji. Namen in cilj te kampanje je raziskati ter odpraviti otroško brezdržavljanskost. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria