Prispevki

Kaj dejansko pomeni povečanje uradne razvojne pomoči v letu 2016?

Kot smo že poročali, podatki OECD DAC kažejo, da je Evropska unija (EU) za uradno razvojno pomoč namenila 75,5 milijarde evrov. A kaj ta številka dejansko pomeni? Suhoparna definicija pravi, da uradna razvojna pomoč (URP) zajema vsak mednarodni tok kapitala, od finančnega do človeškega, s katerim država darovalka pomaga pri spodbujanju gospodarskega razvoja in blaginje države prejemnice. Z drugimi besedami, gre za sredstva, s katerimi želimo izkoreniniti revščino in lakoto v svetu.

Vendar EU v ta sredstva prišteva tudi sredstva za oskrbo beguncev v državah članicah – za leto 2016 v višini 15,4 milijarde evrov. A prištevanje teh sredstev je zavajajoče, ker so porabljena predvsem in v večini v državah članicah, in gotovo niso bila namenjena za primarni cilj URP ali za odpravljanje vzrokov, ki povzročajo množične migracije ljudi. Da ne bo pomote – pozdravljamo pripravljenost EU in njenih članic, da pomagamo beguncem. A hkrati ne smemo spregledati, da je neto globalna dvostranska URP najmanj razvitim državam, torej državam, ki najbolj potrebujejo dodatna sredstva za soočenje z vsemi izzivi (od podnebnih do varnostnih) upadla v letu 2016 za 3,9 % (oz. za 24 milijard USD).

Seveda imamo  moralno obvezo in politično zavezo, da kot del “razvitega” sveta za to namenimo 0,7 bruto nacionalnega dohodka – EU je v letu 2016 dosegla 0,51 % BND. Slovenija je v letu 2016 za uradno razvojno pomoč poročala 0,18% BDP, kar je za 0,2% več kot v letu 2015.  Učinkovitost porabe poročanih sredstev pa bomo na Slogi preverili v okviru priprave t. i. Aidwatch poročila, katerega rezultate bomo objavili v naslednjih mesecih.

Ob tem ne gre spregledati prizadevanj na ravni ključnih deležnikov razvojnega sodelovanja v Sloveniji. V osnutek nove Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, katerega nosilec je Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), je zapisana naloga, da se v šestih mesecih po sprejetju resolucije na predlog MZZ sprejme akcijski načrt o postopnem povečevanju deleža BND za uradno razvojno pomoč do leta 2030. Torej na raven 0,33 % BND. Gre za podvojitev sredstev s sedanjih 76 mio EUR. Vendar tudi v tem primeru gre izpostaviti stališče, da si bomo za to “prizadevali” skladno z zmožnostmi.

Vse to pomeni le, da kot država potrebujemo močno in dobro organizirano civilno družbo, ki bo sproti preverjala, kako močno si vladni akterji “prizadevajo” za doseganje cilja. Nenazadnje tudi zato, ker je mednarodno razvojno sodelovanje pomemben del politike za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. K obojemu smo se kot država javno zavezali. Od resnosti prizadevanj bo neposredno odvisna naša verodostojnost – doma in v svetu.

Več informacij o OECD DAC poročilu glede URP si lahko preberete tukaj.

Odziv Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj si lahko preberete tukaj.

OECD DAC pregled delovanja Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanje – srečanje s predstavniki NVO

Konec januarja in v začetku februarja 2017 se bo v Sloveniji mudila posebna misija OECD Odbora za razvojno pomoč (OECD DAC). Po neuradnih informacijah iz MZZ je srečanje misije s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujemo na področju MRS, predvideno 2. februarja 2017 popoldan. O načinu in obliki izvedbe srečanja se bomo še uskladili z MZZ, o čemer vas bomo sproti obveščali. Beri dalje

OECD podaljšal rok javnega posvetovanja o TOSSD

OECD je konec junija pričel javno posvetovanje o novem statističnem orodju za merjenje skupne uradne podpore trajnostnemu razvoju ali “total official support  for  sustainable development” (TOSSD). OECD je podaljšal rok javnega posvetovanja, in sicer vaše pripombe in predloge pričakujejo do 9. septembra 2016. Beri dalje

Posvetovanje OECD o novem konceptu za merjenje uradne podpore trajnostnemu razvoju

OECD je konec junija pričel javno posvetovanje o novem statističnem orodju za merjenje skupne uradne podpore trajnostnemu razvoju ali “total official support  for  sustainable development” (TOSSD). Posvetovanje poteka do 24. julija 2016. Beri dalje

SLOGA in OECD sklenila partnerstvo za lažji dostop do gradiv OECD

Platforma SLOGA je uspela za potrebe svojih članic za eno leto skleniti partnerstvo z OECD za izboljšan spletni dostop do OECD poročil in podatkov. Beri dalje

Sestanek s predstavnico MZZ pred odhodom na diplomatsko misijo na OECD

Platformo SLOGA je 24. 5. 2016 obiskala Jana Urh Lesjak, predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve v okviru svojih priprav na odhod na diplomatsko misijo na OECD.
Beri dalje