Prispevki

Smernice za javne uslužbence, kako lahko blažijo podnebne spremembe

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sta v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izdala publikacijo z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika. Beri dalje