Prispevki

IMG_20190225_160639

Letno srečanje Mreže za globalno učenje

V Lizboni je 26. in 27. februarja potekalo letno srečanje mreže za globalno učenje Centra Sever-Jug Sveta Evrope (The North-South Centre of the Council of Europe). Srečanja se udeležujejo ključni deležniki globalnega učenja v Evropi, ki sodelujejo s Centrom. Iz Slovenije se je srečanja udeležil predstavnik platforme SLOGA, nacionalnega koordinatorja Tedna globalnega učenja. 

Beri dalje

Eurodad konferenca logo

NAJAVLJAMO: Mednarodna konferenca mreže Eurodad 2019: Razvojno financiranje v 21. stoletju

Eurodad konferenca 2Eurodad konferenca

Mednarodna konferenca mreže Eurodad 2019: Razvojno financiranje v 21. stoletju

v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom in s podporo platforme SLOGA, društva Focus in društva EnaBanda

 

3. – 4. junij 2019: Mednarodna konferenca mreže Eurodad
5. junij 2019: Generalna skupščina Eurodada in delavnica za revizijo strategije

Lokacija: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

O konferenci

Medtem ko se državljani in socialna gibanja zgrinjajo na ulice, da zahtevajo spremembe, razprave o tem, kako zaustaviti naraščanje neenakosti, premagati revščino in se spopasti s podnebnimi spremembami, postajajo vedno bolj pomembne.

Desetletje po začetku svetovne finančne krize se vlade še vedno ne ozirajo na pridobljene izkušnje, reforme svetovnega sistema ostajajo razdrobljene in neravnovesje moči ostaja nespremenjeno.

Povečanje ekonomske pravičnosti in mobilizacija potrebnega financiranja za razvoj sta bistvena dela rešitve, vendar kljub zavezam svetovnih voditeljev še vedno nimamo potrebnih ukrepov. Na primer:

  • Stopnje dolga so po vsem svetu do zdaj brez primere, vse več držav pa se sooča z dolžniškimi krizami. Običajni državljani tvegajo, da bodo plačali visoko ceno za neuspeh pri vzpostavitvi svetovnih struktur, potrebnih za zagotovitev pravičnega in trajnostnega reševanja dolga.
  • Glavni nameni uradne razvojne pomoči so vedno bolj ogroženi zaradi lastnih interesov donatorjev. Splošne ravni sredstev namenjenih za uradno razvojno pomoč ostajajo nedosežene. Enako velja za obljubljeno mobilizacijo novih in dodatnih podnebnih financ.
  • Neuspeh pri reševanju problematike mednarodnega izogibanja davkom povzroča, da vlade vsako leto izpustijo iz rok milijarde evrov davčnih prihodkov.
  • Medtem so zasebne finance postavljene na prvo mesto pri pobudah za financiranje razvoja, pri čemer se spodbujajo sporna orodja, kot so kombinirani načini financiranja in javno-zasebna partnerstva za financiranje infrastrukture ter zagotavljanja storitev.
  • Finančni in gospodarski sistem namesto spodbujanja enakosti med spoloma, pravičnosti in človekovih pravic še naprej krepi ter poglablja obstoječe neenakosti, ki jih še dodatno otežuje normalizacija varčevalnih ukrepov po vsem svetu.

Na mednarodni konferenci Eurodad 2019 »Razvojno financiranje v 21. stoletju: Ekonomska pravičnost za vse?« bodo vodilni akademiki, praktiki in svetovni strokovnjaki civilne družbe skupaj analizirali stanje svetovnega ekonomskega sistema, razpravljali o prevladujočih strukturah upravljanja ter pregledali tokove financiranja v najrevnejše države sveta in iz njih. S tem v mislih bomo razpravljali o tem, kako lahko spremenimo sistem in ustvarimo potrebno spremembo.

Konferenca bo potekala v Sloveniji, zato bomo izkoristili priložnost, da se pogovorimo o tem, kako se omenjena vprašanja kažejo v vzhodni in jugovzhodni evropski regiji, ter razpravljamo o tem, kako lahko regija aktivno prispeva k reševanju globalnih izzivov.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnosti Eurodada!

Mednarodna konferenca 2019 bo prav tako poseben trenutek za skupno ocenjevanje napredka pri prizadevanjih za reformo razvojnega financiranja, saj Eurodad začenja z oblikovanjem svoje naslednje petletne strategije.

Kot posebnost letošnjega programa bodo člani Eurodada in partnerji iz globalnega juga povabljeni na participatorno delavnico za pregled strategije, ki bo potekala 5. junija na podlagi razprav in spoznanj iz prejšnjih dni. V tem kontekstu bomo razpravljali o ključnih strateških vprašanjih, med drugim o:

  • Kakšni naj bi bili fokus in cilji Eurodada v prihodnjih letih?
  • Kako lahko pospešimo naše delo in učinkovitost naših kampanj, da bi dosegli resnične transformativne spremembe?

Generalna skupščina Eurodada bo potekala popoldne istega dne.

Program & registracija

Program bo razposlan do sredine marca. Registracija za mednarodno konferenco bo potekala od sredine marca do konca aprila. Podrobnosti sledijo.

Medtem prosimo za prispevke in ideje, ki nam bodo pomagali pri soustvarjanju vključujočih srečanj dogodka. Prosimo, da nam pred 7. marcem preko spletnega obrazca sporočite, če obstaja specifična tema ali vprašanje, ki bi jih želeli raziskati na konferenci in delite svoje misli o tem, kako bi to najbolje izvedli. Na podlagi vaših prispevkov bomo oblikovali celoten program dogodka.

Ta dogodek je organiziran s finančnimi sredstvi Brot für die Welt, Norad in Evropske unije v okviru projekta št. CSO-LA / 2018 / 401-870: „ Strengthening the institutional, operational and representational capacity of the Eurodad network to undertake coordinated actions and advocate for policy changes that help ensure a democratically controlled, environmentally sustainable financial and economic system that works to eradicate poverty and ensure human rights for all. « Vsebina tega dogodka je izključna odgovornost Eurodada in njegovih udeležencev ter nikakor ne more biti sprejeta kot odraz stališča financerjev.

financerji

Manifest_SDG-Watch

EP volitve: Menifest »Drugačna Evropa je možna«

Pred Evropskimi volitvami je preko 150 nevladnih organizacij (NVO) združenih v koalicijo SDG Watch Europe pripravilo manifest z naslovom »Drugačna Evropa je možna«. Manifest je bil preveden v okviru projekta »Trajnostna Evropa za vse«, pri katerem izvajanju sodeluje Zavod Povod. Manifest, ki je preveden tudi v slovenski jezik se osredotoča na 12 različnih področij, na katerih NVO ocenjujemo, da bi moral biti narejen ključni napredek, v kolikor bomo želeli zmanjšati neenakosti v družbi in doseči Evropo, kakršno si želimo njeni državljani. Med podpisniki je 7 slovenskih NVO, med njimi tudi platforma SLOGA.

Beri dalje

Keuc_socialna-pravicnost

Družbene neenakosti in družbena pravičnost – ob svetovnem dnevu socialne pravičnosti

Ko je Organizacija združenih narodov – praelement multilateralizma, ki je danes v napoto mnogim, ki se drenjajo v političnem prostoru fragmentirane globalizacije – razglasila 20. februar za svetovni dan družbene pravičnosti, je s tem opozorila na eno od najpomembnejših, če ne prav najpomembnejšo kakovost človeške ustvarjalnosti. Vprašanje, kaj je pravično, zaposluje človeštvo od kar vemo zase. Nobena družba niti za en sam trenutek ne sme spustiti izpred oči kakovosti zagotavljanja pravičnosti za svoje člane. In prav v času globalizacije, neizmernega toka blaga in ljudi, tehnološke odličnosti ter brezmejne zmožnosti komuniciranja hkrati z vsemi, smo priča naraščajoči neenakosti v vseh oblikah družbene distribucije bogastva, priložnosti in privilegijev. Medtem, ko se je večino časa v 20. stoletju dohodkovna neenakost v bogatih državah zniževala, se zadnja leta le-ta spet povečuje.* Medtem, ko je 50 % Zahodnoevropejcev dobilo 22% nacionalnega dohodka, je zgornji 1 % bil deležen celih 12 %.** Ne sliši se kaj prida pošteno.

Beri dalje

csm_azilni_dom_24cb836f15

Ugotovitve preiskave Varuha človekovih pravic o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško

Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih je na novinarski konferenci 15. februarja 2019 podrobneje predstavil preiskavo Varuha o ravnanju policistov s tujci na meji s Hrvaško. Uvodoma je poudaril, da je vloga policije na državni meji izrednega pomena, saj med drugim zagotavlja tudi varnost državljanov in vseh ostalih, ki se nahajajo v Sloveniji. Prav zato mora biti njihovo zahtevno in odgovorno delo skladno z zakonodajo in drugimi predpisi, ki določajo izvajanje policijskih nalog oziroma njenih pooblastil.

Beri dalje