Prispevki

cropped-logo_Sloga-kvadrat.jpg

Osnutek Akcijskega načrta za 0,33%

Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje je v četrtek, 28. februarja 2019, obravnaval osnutek Akcijskega načrta o postopnem povečevanju deleža bruto nacionalnega dohodka za mednarodno razvojno sodelovanje. Akcijski načrt je še zadnji “košček” prenove slovenskega modela razvojnega sodelovanja – po sprejemu resolucije (2017), novega zakona, strategije MRS in HP ter nove uredbe (2018).

Beri dalje

Moldavija1

Projekti Slovenske filantropije v Moldaviji

15. in 16. februarja so se predstavniki 19 nevladnih organizacij iz različnih delov Moldavije sestali, da naredijo pregled svojega dela v letu 2018 in načrtujejo aktivnosti v letošnjem. Organizacije so članice neformalne mreže, nastale v okviru projekta Slovenske filantropije ‘Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic‘, ki delujejo na področju zagovarjanja in promocije človekovih pravic. Sestanka se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve, ki projekt financira.

Beri dalje

Okrogla-miza-na-PF

Pravo in podnebje na Pravni fakulteti

Prejšnji teden je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani od srede, 20. februarja pa do petka, 22. februarja potekal tridnevni dogodek z naslovom Pravo in podnebne spremembe. Po besedah glavne organizatorke dogodka, Daške Levstik, je bila poglavitna ideja dogodka, da udeleženci pridobijo preko tematsko povezanega sklopa predavanj priznanih strokovnjakov boljši vpogled v pravo podnebnih sprememb, izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe ter katere so morebitne rešitve na tem področju. Povzetek dogodka so pripravili Zagovorniki okolja.

Beri dalje

EVALSDGs 26022019

Spremljanje enakosti in vidika spola: slepa pega prostovoljnih nacionalnih pregledov

Leta 2018 je 46 držav svojo zavezanost Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 izkazalo s predstavitvijo prostovoljnih nacionalnih pregledov (Voluntary National Review – VNR) napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju. Analiza teh prostovoljnih nacionalnih pregledov je pokazala, da četudi je spremljanje obsežno, vrednotenju ni namenjene zadostne pozornosti, ugotavlja poročilo mreže EVALSDGs v partnerstvu z EvalGender+ in UN Women Independent Evaluation Service.

Beri dalje

cropped-GPW-Web-Logo-2019

Letno srečanje Statistične komisije ZN o spremljanju kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je postala vodilna gonilna sila in podlaga za institucionalne ter finančne reforme, vključno z zbiranjem in analizo vse bolj kompleksnih podatkov ter statistik. Številne komisije Združenih narodov (ZN) prispevajo k izvajanju Agende 2030 in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, med njimi tudi Statistična komisija ZN, katere 50. letno zasedanje bo potekalo v začetku marca 2019 na sedežu ZN v New Yorku (ZDA). Na dnevnem redu zasedanja so množični podatki, geoprostorski podatki, nacionalne statistične zmogljivosti in skupni standardi za izmenjavo podatkov, pa tudi napredek glede okvirja kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja. Global Policy Watch analizira pomen zasedanja Komisije za spremljanje kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja.

Beri dalje

anketa

Vprašalnik o prepoznavanju in obravnavanju diskriminacije

V okviru projekta »ZaVse/4ALL«, ki ga Slovenska filantropija izvaja v letu 2019 in ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, raziskujejo, koliko so diskriminaciji podvržene ranljive skupine prebivalstva. Analiza tega področja bo podlaga za nadaljnje ozaveščanje nevladnih organizacij, zato so vse izkušnje za njih izjemno pomembne.

Beri dalje

eu aid

Vabilo na informativni dan pobude EU Aid Volunteers v Bruslju

EACEA EU Aid Voluneers Team vabi na informativni dan pobude “Prostovoljci EU za humanitarno pomoč” (EU Aid Volunteers), predstavitev letošnjega javnega poziva za projekta na področju napotitev prostovoljcev in krepitve zmogljivosti organizacij ter na predstavitev mehanizma certificiranja in programov usposabljanja prostovoljcev. Informativni dan bo 25. marca 2019 v prostorih Evropske komisije na rue Philippe Le Bon 3 v Bruslju. 

Beri dalje

IMG_20190225_160639

Letno srečanje Mreže za globalno učenje

V Lizboni je 26. in 27. februarja potekalo letno srečanje mreže za globalno učenje Centra Sever-Jug Sveta Evrope (The North-South Centre of the Council of Europe). Srečanja se udeležujejo ključni deležniki globalnega učenja v Evropi, ki sodelujejo s Centrom. Iz Slovenije se je srečanja udeležil predstavnik platforme SLOGA, nacionalnega koordinatorja Tedna globalnega učenja. 

Beri dalje

Eurodad konferenca logo

NAJAVLJAMO: Mednarodna konferenca mreže Eurodad 2019: Razvojno financiranje v 21. stoletju

Eurodad konferenca 2Eurodad konferenca

Mednarodna konferenca mreže Eurodad 2019: Razvojno financiranje v 21. stoletju

v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom in s podporo platforme SLOGA, društva Focus in društva EnaBanda

 

3. – 4. junij 2019: Mednarodna konferenca mreže Eurodad
5. junij 2019: Generalna skupščina Eurodada in delavnica za revizijo strategije

Lokacija: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

O konferenci

Medtem ko se državljani in socialna gibanja zgrinjajo na ulice, da zahtevajo spremembe, razprave o tem, kako zaustaviti naraščanje neenakosti, premagati revščino in se spopasti s podnebnimi spremembami, postajajo vedno bolj pomembne.

Desetletje po začetku svetovne finančne krize se vlade še vedno ne ozirajo na pridobljene izkušnje, reforme svetovnega sistema ostajajo razdrobljene in neravnovesje moči ostaja nespremenjeno.

Povečanje ekonomske pravičnosti in mobilizacija potrebnega financiranja za razvoj sta bistvena dela rešitve, vendar kljub zavezam svetovnih voditeljev še vedno nimamo potrebnih ukrepov. Na primer:

  • Stopnje dolga so po vsem svetu do zdaj brez primere, vse več držav pa se sooča z dolžniškimi krizami. Običajni državljani tvegajo, da bodo plačali visoko ceno za neuspeh pri vzpostavitvi svetovnih struktur, potrebnih za zagotovitev pravičnega in trajnostnega reševanja dolga.
  • Glavni nameni uradne razvojne pomoči so vedno bolj ogroženi zaradi lastnih interesov donatorjev. Splošne ravni sredstev namenjenih za uradno razvojno pomoč ostajajo nedosežene. Enako velja za obljubljeno mobilizacijo novih in dodatnih podnebnih financ.
  • Neuspeh pri reševanju problematike mednarodnega izogibanja davkom povzroča, da vlade vsako leto izpustijo iz rok milijarde evrov davčnih prihodkov.
  • Medtem so zasebne finance postavljene na prvo mesto pri pobudah za financiranje razvoja, pri čemer se spodbujajo sporna orodja, kot so kombinirani načini financiranja in javno-zasebna partnerstva za financiranje infrastrukture ter zagotavljanja storitev.
  • Finančni in gospodarski sistem namesto spodbujanja enakosti med spoloma, pravičnosti in človekovih pravic še naprej krepi ter poglablja obstoječe neenakosti, ki jih še dodatno otežuje normalizacija varčevalnih ukrepov po vsem svetu.

Na mednarodni konferenci Eurodad 2019 »Razvojno financiranje v 21. stoletju: Ekonomska pravičnost za vse?« bodo vodilni akademiki, praktiki in svetovni strokovnjaki civilne družbe skupaj analizirali stanje svetovnega ekonomskega sistema, razpravljali o prevladujočih strukturah upravljanja ter pregledali tokove financiranja v najrevnejše države sveta in iz njih. S tem v mislih bomo razpravljali o tem, kako lahko spremenimo sistem in ustvarimo potrebno spremembo.

Konferenca bo potekala v Sloveniji, zato bomo izkoristili priložnost, da se pogovorimo o tem, kako se omenjena vprašanja kažejo v vzhodni in jugovzhodni evropski regiji, ter razpravljamo o tem, kako lahko regija aktivno prispeva k reševanju globalnih izzivov.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnosti Eurodada!

Mednarodna konferenca 2019 bo prav tako poseben trenutek za skupno ocenjevanje napredka pri prizadevanjih za reformo razvojnega financiranja, saj Eurodad začenja z oblikovanjem svoje naslednje petletne strategije.

Kot posebnost letošnjega programa bodo člani Eurodada in partnerji iz globalnega juga povabljeni na participatorno delavnico za pregled strategije, ki bo potekala 5. junija na podlagi razprav in spoznanj iz prejšnjih dni. V tem kontekstu bomo razpravljali o ključnih strateških vprašanjih, med drugim o:

  • Kakšni naj bi bili fokus in cilji Eurodada v prihodnjih letih?
  • Kako lahko pospešimo naše delo in učinkovitost naših kampanj, da bi dosegli resnične transformativne spremembe?

Generalna skupščina Eurodada bo potekala popoldne istega dne.

Program & registracija

Program bo razposlan do sredine marca. Registracija za mednarodno konferenco bo potekala od sredine marca do konca aprila. Podrobnosti sledijo.

Medtem prosimo za prispevke in ideje, ki nam bodo pomagali pri soustvarjanju vključujočih srečanj dogodka. Prosimo, da nam pred 7. marcem preko spletnega obrazca sporočite, če obstaja specifična tema ali vprašanje, ki bi jih želeli raziskati na konferenci in delite svoje misli o tem, kako bi to najbolje izvedli. Na podlagi vaših prispevkov bomo oblikovali celoten program dogodka.

Ta dogodek je organiziran s finančnimi sredstvi Brot für die Welt, Norad in Evropske unije v okviru projekta št. CSO-LA / 2018 / 401-870: „ Strengthening the institutional, operational and representational capacity of the Eurodad network to undertake coordinated actions and advocate for policy changes that help ensure a democratically controlled, environmentally sustainable financial and economic system that works to eradicate poverty and ensure human rights for all. « Vsebina tega dogodka je izključna odgovornost Eurodada in njegovih udeležencev ter nikakor ne more biti sprejeta kot odraz stališča financerjev.

financerji

Manifest_SDG-Watch

EP volitve: Menifest »Drugačna Evropa je možna«

Pred Evropskimi volitvami je preko 150 nevladnih organizacij (NVO) združenih v koalicijo SDG Watch Europe pripravilo manifest z naslovom »Drugačna Evropa je možna«. Manifest je bil preveden v okviru projekta »Trajnostna Evropa za vse«, pri katerem izvajanju sodeluje Zavod Povod. Manifest, ki je preveden tudi v slovenski jezik se osredotoča na 12 različnih področij, na katerih NVO ocenjujemo, da bi moral biti narejen ključni napredek, v kolikor bomo želeli zmanjšati neenakosti v družbi in doseči Evropo, kakršno si želimo njeni državljani. Med podpisniki je 7 slovenskih NVO, med njimi tudi platforma SLOGA.

Beri dalje