Prispevki

Šolanje deklic za lepšo prihodnost

Ko je 20-letna Mamta videla svojo »mlajšo sestro«, ki se je vpisala v 6. razred, se je počutila zelo srečno in ponosno, da je prispevala k nadaljevanju njenega izobraževanja. Odkar se je pridružila programu »Sister-to-Sister«, je postala zgled in zagovornica za mlade deklice v svoji skupnosti v Nepalu.

Beri dalje

European Alternatives vabi v šolo transnacionalnega aktivizma

European Alternatives organizira šolo transnacionalnega aktivizma, ki je namenjena aktivistkam_om, ki želijo raziskovati in razumeti načine, kako državljanstvo, družbena gibanja, politične stranke, protesti, sindikati in drugo že delujejo onkraj mej in razmisliti o novi viziji Evrope; zgraditi odnose v skupnosti znanja in prakse; komunicirati ideje skozi članke, podcaste ali video; in organizirati javne delavnice, ki bodo namenjene širšemu občinstvu na Festivalu Transeuropa 2019 v Palermu.

Beri dalje

Mednarodna poletna šola “Degrowth and Environmental Justice”

Research and Degrowth (R&D), organizacija, ki se posveča raziskovanju, izobraževanju, ozaveščanju in organiziranju dogodkov o odrasti (odrast, degrowth, je koncept, ime gibanja in način razmišljanja, ki nas opominjata, da neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena), vabi na mednarodno poletno šolo o odrasti in okoljski pravičnosti med 23. junijem in 5. julijem 2019 v Barceloni in Cerbèru.

Beri dalje

Nagrada UNESCO in Japonske za izobraževanje za trajnostni razvoj 2019

Objavljen je poziv za nagrado UNESCO in Japonske za izobraževanje za trajnostni razvoj v letu 2019, ki jo skupaj podeljujeta UNESCO in Japonska, namenjeno posameznikom, ustanovam, organizacijam ali drugim, za izjemno inovativne projekte ali programe na področju izobraževanja za trajnostni razvoj.

Beri dalje

Prijavite se za potovanje z uporabo metode transformativnega učenja!

V okviru projekta Bridge 47 se bo septembra 2019 začelo usposabljanje z uporabo metode transformativnega učenja. Tekom potovanja boste spoznali osnovne razloge za globalne krize. Želite pristopati k svojemu izobraževalnemu delu bolj transformativno in z namenom opolnomočenja in emancipacije? Pridružite se transformativnemu učnemu potovanju z Bridge 47, ki želi nasloviti osnovne razloge za globalne krize skozi izobraževanje.

Beri dalje

Brezplačno spletno izobraževanje na temo okoljske pravičnosti

University of East Anglia organizira brezplačno 5-tedensko spletno izobraževanje na temo klimatskih sprememb, izgube biodiverzitete, krčenja gozdov in njihovega vpliva na življenje ljudi ter okoljske pravičnosti v upravljanju okolja. Začne se 11. marca 2019. Beri dalje

O izobraževanju in vzgoji – ob prvi obeležitvi mednarodnega dneva o izobraževanju

Izobraževanje in vzgoja otrok in mladostnikov sta tako globoko človeški dejavnosti, da ga verjetno ni posameznika, ki bi lahko v javnem prostoru z razumnimi razlogi uspešno zagovarjal njuno odpravo ali popolno prepustitev obojega samovolji posameznika. Ni je človeške družbe, ki v izobraževanju in vzgoji ne bi prepoznavala nujnega pogoja za lastno preživetje. Kako pa se tega od skupine do skupine lotevamo, je že druga zgodba. Naravni pogoji prenosa vednosti in veščin v okviru družine ostajajo nespremenjeni, medtem ko sta sestavljenost in zahtevnost znanj ter preživetvenih praks odvisni od razvitosti in lokalnih okoliščin. Je velika razlika, če ste se rodili v Sloveniji ali v kateri od podsaharskih držav. Če dodamo še globalne (podnebne, tehnološke, trgovinske) spremembe, si ni več težko zamisliti, kakšnim spremembam smo izpostavljeni. 

Predvidevanje, prilagajanje, odzivnost in odpornost so neposredno odvisni od stopnje razvitosti posamezne skupine, družbe, države, od povezanosti in zmožnosti prepoznavanja soodvisnosti. Če smo v Sloveniji skoraj izbrisali nepismenost in smo v vrhu matematične opismenjenosti, bi se to moralo poznati tudi v naših zmožnosti presoje in razumnega ravnanja za zmanjševanje lastnih neenakosti. Za nas ni problem dostopnosti izobraževalnega procesa, problem je, ali so člani naše družbe deležni potrebnih znanj in veščin za soočenje s prihodnostjo. 

Zato nam tudi ne bi smelo biti težko doumeti, da smo v svetu globalne soodvisnosti, soodgovorni in solidarni s tistimi, ki tega dostopa do izobraževanja nimajo. Po desetletjih boja zoper lakoto se zadnja tri leta ponovno soočamo z rastjo števila ljudi, ki trpijo lakoto. 821.000.000 ljudi. Dovolj dober podatek, da se ozremo okoli sebe in ukrepamo. Razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč, nesebičnost in solidarnost srca so pravi odgovor na takšno številko, ki izraža človeško trpljenje.

In četudi danes obeležujemo prvi mednarodni dan izobraževanja govorimo dejansko o vzgoji. Golo znanje se brez prave vzgoje srca lahko hitro sprevrže, zlorabi. Sploh v naši post-tehnološki dobi. A kaj je “prava vzgoja srca”? Kaj dejansko s tem mislimo? Če je vzgoja ciljano ravnanje posameznika, usmerjeno v drugega posameznika z namenom, da ta drugi prevzame sporočilo in pričakovano ravnanje, potem seveda govorimo o tem, da gre za oblikovanje medčloveških odnosov. Vzgajamo se za to, da ravnamo, ukrepamo, delujemo tvorno s stališča drugih, skupine, katere član smo. Z vzgajanjem povemo otrokom, kako morajo in smejo ravnati v odnosu do sebe in drugih. Če ne ravnamo prav, se soočimo s slabo vestjo, nelagodjem, neudobjem, kritiko, kaznijo. Eni zmorejo odmisliti, drugi spet poskusijo popraviti storjeno. Od tod ni več daleč do načel in vrednot, ki smo jih bili deležni od rane mladosti, z vsemi notranjimi napetostmi, ki nastajajo ob posameznikovem soočanju s stvarnostjo. Četudi smo bili vsi deležni izobraževanja o načelih in vrednotah, je od vzgoje odvisno ali bomo ravnali prav, da bo naše ravnanje odražalo tisto, kar razumemo kot vrlino, kot krepost.

Zato je mednarodni dan izobraževanja več kot le opozorilo, da stotine milijonov otrok nima dostopa do izobraževanja. Je poziv za razmislek o tem, ali v vsakdanjem življenju ravnamo skladno s človeškimi vrlinami – preudarno, pogumno, pravično, solidarno, sočutno in sodelovalno, vključujoče. Ta razmislek lahko zlahka pretvorite v delovanje aktivnega državljana ali državljanke za “pravo vzgojo srca”. Saj veste iz lastnih izkušenj, v vsaki in tako tudi v naši družbi so ljudje trdega srca, ki bi težave reševali s pestjo namesto z ljubeznijo. Pomagajmo jim najti pot z vzgledom, saj kot so nas učili, zgledi vlečejo. Bodite neustrašni, vztrajni in pravični pri tem. Metode in izkušnje globalnega učenja so vam lahko samo v pomoč.

Albin Keuc

Prvi mednarodni dan izobraževanja

V decembru 2018 so Združeni narodi sprejeli resolucijo, s katero so razglasili današnji dan, 24. januar, za mednarodni dan izobraževanja zaradi izjemne vloge, ki jo ima izobraževanje za mir in razvoj ter izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Beri dalje

Objavljena poročilo o vključevanju otrok migrantov v šole v Evropi

Evropska mreža za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice je objavila poročilo o vključevanju otrok migrantov v šole v Evropi. Študija vsebuje podrobno primerjavo nacionalnih politik in ukrepov na področju dostopa do izobraževanja, učne, psihosocialne in jezikovne podpore, vloge učiteljev in ravnateljev ter upravljanja. Beri dalje

Razpis za sofinanciranje manjših projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice

Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje manjših projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice. Rok za prijavo je 31.12.2018.

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria