Prispevki

za medkulturno sobivanje

Okrogla miza Umetnost kot orodje pri premagovanju stisk otrok priseljencev

Osnovna šola Livada organizira okroglo mizo projekta Izzivi medkulturnega sobivanja z naslovom “Umetnost kot orodje pri premagovanju stisk otrok priseljencev”, ki bo v četrtek, 21. marca 2019, ob 16.30 na Osnovni šoli Livada v Ljubljani.

Okrogla miza je namenjena predvsem učiteljem likovne in glasbene umetnosti, učiteljem razredne stopnje in OPB-a, svetovalnim delavcem, učiteljem DSP-a, ter vsem ostalim učiteljem, ki svoj predmet doživljajo kot delček umetnosti.

Na teme kako skozi umetnost pomagati otrokom, kaj je glasbena in likovna terapija ter kako lahko učitelji uporabljajo umetnost na različne načine ter vplivajo denimo na motnje koncentracije, ali razvoj samopodobe in samozaupanja, bodo razpravljale strokovnjakinje s področja glasbene in likovne terapije, psihologije in pedagogike dr. Katarina Habe, mag. Špela Loti Knoll, Hana Mačkovšek, dr. Albinca Pesek, mag. Tanja Rudolf in mag. Irena Valdes, povezovala pa bo Slađana Jović Mićković.

Udeležba na dveurni okrogli mizi je brezplačna. Obvezne prijave do ponedeljka, 18. marca 2019, na e-naslov sladjana.mickovic@gmail.com.

degrowth

Mednarodna poletna šola “Degrowth and Environmental Justice”

Research and Degrowth (R&D), organizacija, ki se posveča raziskovanju, izobraževanju, ozaveščanju in organiziranju dogodkov o odrasti (odrast, degrowth, je koncept, ime gibanja in način razmišljanja, ki nas opominjata, da neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena), vabi na mednarodno poletno šolo o odrasti in okoljski pravičnosti med 23. junijem in 5. julijem 2019 v Barceloni in Cerbèru.

Beri dalje

Bridge47_logo

Prijavite se za potovanje z uporabo metode transformativnega učenja!

V okviru projekta Bridge 47 se bo septembra 2019 začelo usposabljanje z uporabo metode transformativnega učenja. Tekom potovanja boste spoznali osnovne razloge za globalne krize. Želite pristopati k svojemu izobraževalnemu delu bolj transformativno in z namenom opolnomočenja in emancipacije? Pridružite se transformativnemu učnemu potovanju z Bridge 47, ki želi nasloviti osnovne razloge za globalne krize skozi izobraževanje.

Beri dalje

MednarodniDanIzobrazevanja_citat-Albin_small

O izobraževanju in vzgoji – ob prvi obeležitvi mednarodnega dneva o izobraževanju

Izobraževanje in vzgoja otrok in mladostnikov sta tako globoko človeški dejavnosti, da ga verjetno ni posameznika, ki bi lahko v javnem prostoru z razumnimi razlogi uspešno zagovarjal njuno odpravo ali popolno prepustitev obojega samovolji posameznika. Ni je človeške družbe, ki v izobraževanju in vzgoji ne bi prepoznavala nujnega pogoja za lastno preživetje. Kako pa se tega od skupine do skupine lotevamo, je že druga zgodba. Naravni pogoji prenosa vednosti in veščin v okviru družine ostajajo nespremenjeni, medtem ko sta sestavljenost in zahtevnost znanj ter preživetvenih praks odvisni od razvitosti in lokalnih okoliščin. Je velika razlika, če ste se rodili v Sloveniji ali v kateri od podsaharskih držav. Če dodamo še globalne (podnebne, tehnološke, trgovinske) spremembe, si ni več težko zamisliti, kakšnim spremembam smo izpostavljeni. 

Predvidevanje, prilagajanje, odzivnost in odpornost so neposredno odvisni od stopnje razvitosti posamezne skupine, družbe, države, od povezanosti in zmožnosti prepoznavanja soodvisnosti. Če smo v Sloveniji skoraj izbrisali nepismenost in smo v vrhu matematične opismenjenosti, bi se to moralo poznati tudi v naših zmožnosti presoje in razumnega ravnanja za zmanjševanje lastnih neenakosti. Za nas ni problem dostopnosti izobraževalnega procesa, problem je, ali so člani naše družbe deležni potrebnih znanj in veščin za soočenje s prihodnostjo. 

Zato nam tudi ne bi smelo biti težko doumeti, da smo v svetu globalne soodvisnosti, soodgovorni in solidarni s tistimi, ki tega dostopa do izobraževanja nimajo. Po desetletjih boja zoper lakoto se zadnja tri leta ponovno soočamo z rastjo števila ljudi, ki trpijo lakoto. 821.000.000 ljudi. Dovolj dober podatek, da se ozremo okoli sebe in ukrepamo. Razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč, nesebičnost in solidarnost srca so pravi odgovor na takšno številko, ki izraža človeško trpljenje.

In četudi danes obeležujemo prvi mednarodni dan izobraževanja govorimo dejansko o vzgoji. Golo znanje se brez prave vzgoje srca lahko hitro sprevrže, zlorabi. Sploh v naši post-tehnološki dobi. A kaj je “prava vzgoja srca”? Kaj dejansko s tem mislimo? Če je vzgoja ciljano ravnanje posameznika, usmerjeno v drugega posameznika z namenom, da ta drugi prevzame sporočilo in pričakovano ravnanje, potem seveda govorimo o tem, da gre za oblikovanje medčloveških odnosov. Vzgajamo se za to, da ravnamo, ukrepamo, delujemo tvorno s stališča drugih, skupine, katere član smo. Z vzgajanjem povemo otrokom, kako morajo in smejo ravnati v odnosu do sebe in drugih. Če ne ravnamo prav, se soočimo s slabo vestjo, nelagodjem, neudobjem, kritiko, kaznijo. Eni zmorejo odmisliti, drugi spet poskusijo popraviti storjeno. Od tod ni več daleč do načel in vrednot, ki smo jih bili deležni od rane mladosti, z vsemi notranjimi napetostmi, ki nastajajo ob posameznikovem soočanju s stvarnostjo. Četudi smo bili vsi deležni izobraževanja o načelih in vrednotah, je od vzgoje odvisno ali bomo ravnali prav, da bo naše ravnanje odražalo tisto, kar razumemo kot vrlino, kot krepost.

Zato je mednarodni dan izobraževanja več kot le opozorilo, da stotine milijonov otrok nima dostopa do izobraževanja. Je poziv za razmislek o tem, ali v vsakdanjem življenju ravnamo skladno s človeškimi vrlinami – preudarno, pogumno, pravično, solidarno, sočutno in sodelovalno, vključujoče. Ta razmislek lahko zlahka pretvorite v delovanje aktivnega državljana ali državljanke za “pravo vzgojo srca”. Saj veste iz lastnih izkušenj, v vsaki in tako tudi v naši družbi so ljudje trdega srca, ki bi težave reševali s pestjo namesto z ljubeznijo. Pomagajmo jim najti pot z vzgledom, saj kot so nas učili, zgledi vlečejo. Bodite neustrašni, vztrajni in pravični pri tem. Metode in izkušnje globalnega učenja so vam lahko samo v pomoč.

Albin Keuc

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria