Prispevki

Onesnaževanje okolja močno prispeva k smrtim v EU

Kot kaže obsežna ocena zdravja in okolja, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), slaba kakovost okolja prispeva k 13 % smrti v EU.  Onesnaženje zraka in obremenitev s hrupom, učinki podnebnih sprememb, kot so vročinski vali, ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam so namreč pomembni vzroki za zdravstvene težave Evropejcev.


Izboljšanje zdravja in dobrega počutja evropskih državljanov je pomembnejše kot kdaj koli prej, pri čemer je pozornost trenutno usmerjena na obravnavanje pandemije COVID-19. Pandemija odlično ponazarja, kako zapletene so povezave med okoljem, našimi socialnimi sistemi in našim zdravjem.

Po podatkih poročila Evropske agencije za okolje z naslovom Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe [Zdravo okolje, zdravo življenje: kako okolje vpliva na zdravje in dobro počutje v Evropi] je velik delež bremena bolezni v Evropi še vedno povezan z onesnaževanjem okolja, ki je posledica človeških dejavnosti. V poročilu, ki se pretežno naslanja na podatke Svetovne zdravstvene organizacije o vzrokih smrti in bolezni, je izpostavljeno, da je kakovost evropskega okolja ključnega pomena za določanje našega zdravja in dobrega počutja.

Prikazano je, kako socialna prikrajšanost, nezdrave navade in spreminjajoči se demografski trendi v Evropi vplivajo na okoljsko zdravje, pri čemer so najhuje prizadete najranljivejše skupine prebivalstva.

»Vsi moramo doumeti, da s skrbjo za naš planet ne bomo le rešili ekosistemov, pač pa tudi življenja, zlasti življenja najranljivejših skupin prebivalstva. Evropska skupnost je zavezana temu pristopu z novo strategijo za biotsko raznovrstnost, akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo in drugimi prihodnjimi pobudami pa stopamo proti odpornejši in bolj zdravi Evropi za državljane Evropske unije in drugih regij,“ je dejal Virginijus Sinkevičius, komisar za okolje, oceane in ribištvo.

Celotno sporočilo

Razpis Evropskega parlamenta za nepovratna sredstva za civilno-družbene, nevladne in mladinske organizacije

Imate zamisel za projekt, s katerim bi spodbujali vlogo Evropskega parlamenta kot edine neposredno izvoljene EU ustanove, bi radi prispevali k aktivnemu državljanstvu in vključevanju različnih družbenih skupin v politično življenje Evrope? Beri dalje

Novi strategiji za biotsko raznovrstnost in “od vil do vilic”

Koronavirusna kriza je pokazala, kako ranljivi smo ter kako pomembno je ponovno vzpostaviti ravnovesje med človekovimi dejavnostmi in naravo. Evropska komisija je zato pretekli teden sprejela novo, celovito strategijo za biotsko raznovrstnost, katere cilj je vrniti naravo v naše življenje, ter strategijo „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. Beri dalje

Performans ob vrhu EU in Zahodnega Balkana

Ob vrhu EU in Zahodnega Balkana, v času hrvaškega predsedovanja Svetu EU, so se voditelji držav članic EU in držav Zahodnega Balkana srečali na spletu in spregovorili o vstopu držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo.
Beri dalje

EU z novo strategijo z Afriko

Evropska unija krepi partnersko sodelovanje z Afriko. Evropska komisija je predstavila predlog strategije, ki zajema partnerstvo na petih ključnih področjih: zeleni prehod; digitalna preobrazba; trajnostna rast in delovna mesta; mir in upravljanje; migracije in mobilnost. Dokument bo podlaga za pogovore EU z afriškimi partnerji o novi skupni strategiji, ki bo potrjena na šestem vrhu Evropske unije in Afriške unije oktobra letos in bo določala skupne strateške prednostne naloge za prihodnja leta. Beri dalje

Slovenci glede prihodnosti EU nadpovprečno optimistični

Nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer (EB92), izvedene jeseni 2019, kaže, da sta najpomembnejša izziva za Slovenijo po mnenju Slovencev zdravstveno in socialno varstvo (38 %) ter pokojnine (22 %). Kot najpomembnejša izziva za EU Slovenci izpostavljajo priseljevanje (53%) ter vse bolj okolje in/ali podnebne spremembe (27%). Isti področji so navedli tudi drugi Evropejci. Beri dalje

Države v razvoju z rekordnim izvozom v EU

Sistem posebnih trgovinskih ugodnosti, ki ga Evropska unija zagotavlja državam v razvoju, je slednjim omogočil, da so v letu 2018 v EU izvozile za rekordnih 69 milijard evrov. To izhaja iz objavljenega poročila Evropske komisije o splošni shemi preferencialov, s katero se odpravljajo uvozne dajatve na izvoz iz držav v razvoju v EU. Beri dalje

Poročilo FRA o integraciji mladih migrantov_k: Ali Evropa ustvarja novo izgubljeno generacijo?

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) je 19. novembra objavila novo poročilo, v katerem ugotavlja, da zamude in resni izzivi pri vključevanju mladih beguncev, ki so zbežali pred vojno in pregonom, pomenijo tveganje za pojav „izgubljene generacije“.

Beri dalje

CONCORD: EU mora v večletnem finančnem okviru zagotoviti sredstva za trajnostni razvoj

Združenje CONCORD je pred srečanjem Evropskega sveta, ki bo 12. in 13. decembra 2019 voditeljem in voditeljicam držav EU poslalo pismo glede večletnega finančnega okvira 2021-2027 in Poglavja VI. Pismo je v celoti objavljeno tukaj.

Beri dalje

Pozivi znanstvenikov in znanstvenic glede varstva narave

Pozivi znanstvenic in znanstvenikov, da je podnebno krizo potrebno nasloviti zdaj, se vrstijo. Priporočamo članek Maje Prijatelj Videmšek, o pozivu znanstvenikov, ki naslavlja skupno evropsko kmetijsko politiko in uničevanje narave. “Več kot 2500 znanstvenikov je evropske poslance v pismu pozvalo k reformi skupne evropske kmetijske politike, ki naj ustavi uničevanje narave. V okviru skupne kmetijske politike državljani EU prek davkov namenijo skoraj 60 milijard evrov za subvencije, ki se večinoma namenjajo za intenzivno in industrijsko kmetijstvo.

Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria