Prispevki

Akcijski načrt za enakost spolov – pravice žensk in deklet v središču globalnega okrevanja za resnično enakost spolov po vsem svetu

Nov akcijski načrt Evropske unije za spodbujanje enakosti spolov in krepitev moči žensk v vsem zunanjem delovanju EU, je bil predstavljen 25. novembra 2020. Ambiciozni načrt za obdobje 2021–2025 je namenjen pospešitvi napredka pri opolnomočenju žensk in deklet ter utrditvi napredka, doseženega na področju enakosti spolov v 25 letih od sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje. Beri dalje

Ob današnjem dnevu boja proti nasilju nad ženskami opozorila, da je tretjina žensk žrtev fizičnega ali spolnega nasilja

25. novembra obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga obeležujemo vse od leta 1981. V letošnjem letu poteka pod geslom Pobarvaj svet oranžno. Beri dalje

Evropske države še vedno ustrezno ne zaščitijo žensk

Evropski inštitut za enakost spolov je objavil študiji, ki ocenjujeta ukrepe, ki so jih evropske države sprejele za zaščito žensk pred nasiljem v domačem okolj in partnerskih odnosih v času pandemije Covid-19. Nadalje podajata predloge, kako lahko države bolj učinkovito ukrepajo. Beri dalje

Indeks enakost spolov 2020: ali lahko čakamo še 60 let?

CNVOS sporoča, da je Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE objavil poročilo o enakosti spolov za leto 2020.  Beri dalje

Ženske v EU še vedno za enako delo zaslužijo manj kot moški

Ženske v Evropski uniji še vedno zaslužijo manj kot moški. Razlika v plačah med spoloma v EU-27 se je od lanskega leta nekoliko zmanjšala: po zadnjih ugotovitvah Eurostata s 14,5% na 14,1%. Beri dalje

Svetovni dan deklic 2020

11. oktobra je svetovni dan deklic, ki je letos potekal pod sloganom Moj glas za našo prihodnost. UNICEF in partnerji  vsako leto  pomagajo okrepiti prizadevanja deklic za zaščito njihovih pravic, za družbo enakih možnosti in enakosti med spoloma, ki jih v vsakdanjem življenju prepogosto niso deležne. Pandemija koronavirusa je letos dodatno ogrozila položaj deklic, saj ima uničujoč vpliv na njihova življenja po vsem svetu. UNICEF in partnerji pozivajo, da skupaj ustvarimo boljši svet za deklice – okrepimo njihov glas in pomagamo uresničiti njihove predloge za našo skupno prihodnost.

Beri dalje

Priprava proračuna po načelu enakosti spolov: Zbirka orodij po korakih

Maja smo obveščali, da je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) pripravil zbirko orodij za pripravo projektnih proračunov, ki upoštevajo vidik spola. Zdaj je zbirka na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Beri dalje

Raziskovalci ugotavljajo, da je politika še vedno prostor moških

Platforma ALIGN (The Advancing Learning and Innovation on Gender Norms) je pred 25. obletnico Pekinške deklaracije o enakosti spolov izdala priročnik o spolnih normah in ženskah v politiki. Beri dalje

ReNPEMŽM 2030 – anketa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja novo resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. Pri tem se obračajo na strokovnjakinje oziroma strokovnjake in prosijo za mnenja o predlaganih ključnih ciljih na posameznih vsebinskih področjih. Na podlagi ciljev bodo pristojna ministrstva pripravila konkretne ukrepe in dejavnosti za njihovo dosego.  Beri dalje

DCI: Razvoj strategij za podporo ženskim podjetnicam v kmetijskem sektorju v Afganistanu

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju enega projekta na področju razvoja strategij za podporo ženskim podjetnicam v kmetijskem sektorju v Afganistanu. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria