Prispevki

Odziv konfederacije CONCORD na evalvacijo razvojnega sodelovanja Evropske unije

Po vzajemnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga je opravil OECD, je evropska konfederacija CONCORD, katere članica je tudi platforma SLOGA, objavila odziv s priporočili za izboljšanje učinkovitosti aktivnosti razvojnega sodelovanja ter kako zagotoviti z naslednjim večletnim finančnim okvirjem (MFF), da cilji trajnostnega razvoja zares ne pustijo nikogar zadaj. 

Beri dalje

Pogled v ogledalo: CONCORDov forum za krepitev delovanja evropske mreže za razvoj

SLOGA se je konec novembra udeležila Learning & Exchange Foruma v organizaciji Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD), ki je bil predvsem namenjen izmenjavi izkušenj in praks med članicami ter razmerjih do združenja. 

Beri dalje

SLOGA pred oktobrskim srečanjem Evropskega sveta predsedniku vlade posredovala stališča glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi državami

Platforma SLOGA je pred srečanjem Evropskega sveta dne 18. oktobra 2018, na katerem so voditelji držav članic Evropske unije (EU) razpravljali o ključnem vprašanju pristopa EU k področju migracij in razvoja, v sodelovanju s krovno organizacijo Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) oblikovala stališča ter predloge glede migracijske politike EU in sodelovanja s tretjimi državami ter jih posredovala predsedniku Vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu.

Beri dalje

Na srečanju stičišča CONCORD za trajnostni razvoj tudi o migracijah in volitvah v Evropski parlament

Med 4. in 5. oktobrom 2018 je v Bruslju potekalo srečanje Stičišča za trajnostni razvoj Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD), namenjeno načrtovanju aktivnosti v prihodnjem letu.

Beri dalje

AidWatch poročilo 2018: Napihovanje, zmanjševanje in preusmeritev razvojne pomoči EU

Letošnje CONCORD AidWatch poročilo ugotavlja, da se je prvič po 5. letih v letu 2017 poraba pomoči EU znižala. To pomeni, da bi EU pri sedanji stopnji rasti potrebovala dodatnih 40 let, da bi dosegla cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, kar predstavlja veliko oviro pri doseganju Agende 2030.

Beri dalje

Novo poročilo o razvoju in digitalizaciji

Mreža CONCORD Europe je v sodelovanju s platformo FOND iz Romunije naročila novo poročilo o razvoju in digitalizaciji. Poročilo naj bi olajšalo razumevanje ene novejših tem v razvoju.

Beri dalje

Za preoblikovanje življenj

CONCORD, Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, je 19. septembra 2018, objavilo poročilo “Preoblikovanje življenj – akcijski načrt EU za enakost med spoloma II – Od izvajanja do učinka“. CONCORD je poročilo objavil leto dni po izvedenem vmesnem poročilu o napredku pri izvajanju GAP II. To je že takrat pokazalo, da so ključni izzivi še zmeraj aktualni. Beri dalje

CONCORD-ov povzetek političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj

Med 9. in 18 julijem 2018 je na sedežu Združenih narodov v New Yorku, ZDA potekal Politični forum ZN na visoki ravni za trajnostni razvoj (HLPF), katerega namen je spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja. CONCORD, evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, je pripravilo povzetek dogajanja in dostopnih posnetkov. Beri dalje

Pravice žensk in trgovina – čas za korenit premik

Nobena trgovinska politika Evropske unije (EU) ni spolno nevtralna. Evropski odločevalci na splošno priznavajo to dejstvo in potrebo po naslavljanju tega vprašanja. Četudi je v trgovinskih sporazumih vidiku spola namenjene vse več pozornosti, izzivi in priložnosti ostajajo. V publikaciji o pravicah žensk in trgovini Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD) ter WIDE+ pozivata in pojasnjujeta, zakaj je potreben korenit premik k trgovinski politiki EU, ki bi morala enako težo, kot jih imajo ekonomski kazalniki, nameniti tudi človekovim pravicam ter okoljskim standardom.
Beri dalje

Proračun EU: razvojna pomoč podrejena zunanjepolitičnim ciljem

Evropska komisija je sredi junija objavila pravni okvir za instrumente zunanjega financiranja v okviru prihodnjega proračuna Evropske unije (EU) – večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD), katerega članica je platforma SLOGA, izraža zaskrbljenost, da bodo nepreverjene naložbene sheme in nadzor nad migracijami zasenčili zaveze EU k spodbujanju človekovih pravic, trajnostnega razvoja ter boja proti revščini. Beri dalje