Prispevki

Gender-Trade-Paper-banner 29062018

Pravice žensk in trgovina – čas za korenit premik

Nobena trgovinska politika Evropske unije (EU) ni spolno nevtralna. Evropski odločevalci na splošno priznavajo to dejstvo in potrebo po naslavljanju tega vprašanja. Četudi je v trgovinskih sporazumih vidiku spola namenjene vse več pozornosti, izzivi in priložnosti ostajajo. V publikaciji o pravicah žensk in trgovini Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD) ter WIDE+ pozivata in pojasnjujeta, zakaj je potreben korenit premik k trgovinski politiki EU, ki bi morala enako težo, kot jih imajo ekonomski kazalniki, nameniti tudi človekovim pravicam ter okoljskim standardom.
Beri dalje

MFF-banner-big

Proračun EU: razvojna pomoč podrejena zunanjepolitičnim ciljem

Evropska komisija je sredi junija objavila pravni okvir za instrumente zunanjega financiranja v okviru prihodnjega proračuna Evropske unije (EU) – večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD), katerega članica je platforma SLOGA, izraža zaskrbljenost, da bodo nepreverjene naložbene sheme in nadzor nad migracijami zasenčili zaveze EU k spodbujanju človekovih pravic, trajnostnega razvoja ter boja proti revščini. Beri dalje

EUTF_banner2

Evropska sredstva Afriki v odziv na migracije

Kako so sredstva Evropske unije (EU) namenjena in porabljena v Afriki, ko gre za migracije? So ta sredstva porabljena v razvojne namene? So namenjena pomoči migrantom in beguncem? Novo poročilo Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD) raziskuje enega od osrednjih finančnih instrumentov EU za migracije, in sicer izredni sklad EU za Afriko, in predvsem njegovo izvajanje v treh ključnih partnerskih državah: Libiji, Nigerju in Etiopiji. Beri dalje

SecurityAid_banner1

EU: prioritizacija varnosti pred vzpostavljanjem miru negativno vpliva na razvojno pomoč

Evropska unija (EU) vse več uradne razvojne pomoči namenja za uresničevanje nacionalnih, zunanjepolitičnih in varnostnih interesov, medtem ko je vse manj razvojne pomoči namenjene najmanj razvitim državam. Novo poročilo Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD) raziskuje uporabo pomoči EU za odziv na varnostne grožnje ter opozarja EU na negativen vpliv, ki ga ima prioritizacija varnosti na trajnostni razvoj. Beri dalje

eurodad

Vabljeni k sodelovanju na Concordovem Webinarju o večletnega finančnega okvirja

V četrtek,  25. 1. 2018 bo ob 15. uri potekala predstavitev začetnih razmišljanj pri načrtovanju »Večletnega finančnega okvirja (MFF)«. Spletna predstavitev bo organizirana v okviru Concordovega delovnega področja (HUB 2) in bo dobra osnova za vse predstavnike NVO, ki se načrtujete vključevati v pripravo podlag glede prioritet za naslednji programski okvir 2021-2027. Beri dalje

bty

Na rednem sestanku CONCORD stičišča predvsem o poročilu AidWatch

Prejšnji teden je potekal sestanek stičišča HUB 2 pri evropski mreži CONCORD, v okviru katerega je bilo pripravljeno letošnje Aidwatch poročilo. Na drugem delu sestanka je bil poudarek na vlogi zasebnega sektorja, pri čemer se v okviru CONCORD poskuša loviti korak pri zagotavljanju standardov na področju vstopanja novih akterjev in njihovega spoštovanja pristopa temelječega na človekovih pravicah (HRBA).  Beri dalje

gender eq

V Bruslju o izzivih uresničevanja zavez EU na področju enakosti spolov

Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) je 26. septembra 2017 v Bruslju organiziralo razpravo o uresničevanju zavez Evropske unije (EU) ter njenih držav članic glede enakosti spolov. Razprava se je osredotočila na uresničevanje zavez glede enakosti spolov iz Akcijskega načrta EU za enakost spolov in Agende 2030 za trajnostni razvoj. 
Beri dalje