Prispevki

amnesty

30 let Amnesty International Slovenije: »Praznujemo moč, verjeti v spremembe, in moč, dosegati spremembe«

Na letošnji svetovni dan človekovih pravic, ki sicer zaznamuje obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic 10. decembra 1948, mineva 30 let, odkar je bila v Kranju ustanovljena prva skupina Amnesty International v takratni Jugoslaviji in tudi na območju vzhodne Evrope. Tri desetletja kasneje je slovenska Amnesty največja organizacija za človekove pravice v Sloveniji, ki jo redno podpira skoraj 11.000 ljudi in ki svoje poslanstvo uspešno izvaja skozi spremljanje razmer na terenu, raziskave, izvajanje kampanj, učenje človekovih pravic in osveščanje.
Beri dalje

kaj je dom

Sporočilo ob zaključku akcije ozaveščanja »Kaj je dom? #whatishome«

Letošnje poletje so družbena omrežja preplavile izjave mnogih Slovencev o tem, kaj jim pomeni DOM #whatishome. Kaj je dom? / #whatishome je vseevropska akcija ozaveščanja, ki je letošnje poletje potekala v organizaciji 12 nacionalnih Karitas v 11 evropskih državah. V Sloveniji se je pričela 18. 7. 2018 z okroglo mizo na temo povezav med migracijami in globalnim razvojem in se zaključuje 5. 9. 2018. Akcija ozaveščanja »Kaj je dom? #whatishome« je le ena izmed aktivnosti v okviru triletnega projekta »MIND – Migracije. Povezanost. Razvoj.« (Migration. INterconnectedness. Development), ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Glavni cilj projekta je povečanje ozaveščenosti javnosti o globalnem razvoju in njegovi povezanosti z migracijami.

Beri dalje

katarina

Razmišljanje: Kako Slovenija prispeva h globalni migracijski krizi?

Ena temeljnih nalog nevladnih organizacij na področju človekovih pravic je opozarjati države na njihovo spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti in nacionalne zakonodaje ter jih spodbujati, da standarde tega varstva ohranjajo, zvišujejo ter predvsem ne odstopajo od načela univerzalnosti človekovih pravic.  Morda se je zdelo, da je v manjših, razvitejših državah, kot je Slovenija to lažje, a naše zadnje izkušnje kažejo, da je tudi Slovenija stopila na stran držav, ki so zavoljo učinkovitega varstva meje, pripravljene kršiti pravice tistih, ki pri nas iščejo zaščito.  Beri dalje

o_Zunanja-RTX31AXD-hires-jpeg0_1024

»V Sloveniji azila ni?« Poročilo Amnesty International

V juniju 2018 so slovenske oblasti omejevale dostop do azila in izvajale prisilna vračanja iskalcev azila brez ustrezne presoje, ali jim bodo v drugih državah kršene človekove pravice, in brez možnosti, da se na vračanje pritožijo. Oboje je v nasprotju s spoštovanjem človekovih pravic. To je pokazala raziskava Amnesty International, ki je v Veliki Kladuši in Bihaću pridobila pričevanja 51 ljudi, ki jih je slovenska policija, kljub temu, da so želeli azil v Sloveniji, vrnila v roke hrvaških oblasti. Beri dalje

Priložnost za sodelovanje v projektu BIG STEP

Prednostna naloga projekta IG STEP: Učenje z igrafikacijo – vključevanje ranljivih skupin«, ki je sofinanciran program Erasmus+ Evropske unije in vključuje partnerje iz Belgije, Grčije, Češke, Slovenije in Cipra je ustvariti brezplačno spletno video igro, ki bo zagotovila inovativno integracijsko izobraževalno metodo za begunce, priseljence, upravičence do mednarodne zaščite in drugih skupin in manjšin v begunskih in podobnih centrih v Evropski uniji. Glavni cilj je igranje igre, da bi se naučili osnovnih elementov lokalnega jezika, osnovnih komunikacijskih standardov in kulturnih vidikov, ki bodo pospeševali vključevanje in razumevanje skupnosti, v katero prihajajo. Beri dalje

IMG_20180619_132613(1)

Med nami in z nami – prireditve ob svetovnem dnevu beguncev

Inštitut za afriške študije je skupaj z Javnim zavodom Cene Štupar – Centrom za izobraževanje Ljubljana in Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos že tretje leto zapored organiziral niz dogodkov v sklopu projekta Med nami in z nami, financiranega s strani Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje. Namen dogodka je bil ozaveščanje širše javnosti o položaju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije v lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, o dobrih praksah, izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo migranti, ter o poteh do solidarnega in kakovostnega sobivanja. Beri dalje