Internet_Child_shutterstock_1065244913

Svet Evrope sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju

Svet Evrope je 4. julija sprejel priporočila državam članicam za zaščito pravic otrok v digitalnem okolju. Svet Evrope vladam priporoča, naj pregledajo svojo zakonodajo, politike in prakse in sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno zaščito otrok.

Prav tako poudarjajo, da morajo države zagotoviti, da bodo podjetja in drugi ključni deležniki sledili zakonodaji na področju zaščite otrok in ustrezno ukrepali v primeru zlorab.

Priporočila