Due to poverty and persistent discrimination against certain communities, Romania faces significant problems related to child protection. Nearly one Romanian child out of two is likely to be a victim of exclusion and exploitation. Roma children are particularly affected. In this regard, Terre des hommes (Tdh) has implemented the PRAEVENIR project to improve the living conditions for the most vulnerable children by providing them with better access to protection services.
Outline of the PRAEVENIR project

As the letters in the PRAEVENIR acronym indicates, the project implemented by Tdh is a Partnership for Reducing Abuse, Exploitation and Violence Against Children, for Nondiscrimination and Inclusion in Romania.

Its main objective is to improve the children’s living conditions by strengthening their social participation. The project also tends to reinforce local protection services and professional skills related to protection.

Slovenska filantropija izvaja MINT: Mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav

Slovenska Filantropija je na svoji spletni strani objavila novico o projektu MINT: mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav. Projekt, ki ga bo s partnerji z Madžarske, Češke, Poljske in iz Romunije izvajala z namenom opolnomočiti otroke in mlade migrante ter evropsko mladino, kar bo prispevalo h gradnji bolj vključujočih družb.

»3 ključni pričakovani rezultati projekta so:

  • 120 otrok bodo usposobljeni lokalni mentorji, njihovi vrstniki, podprli k integraciji
  • 1000 otrok bo pridobilo kulturna znanja in spretnosti za vključevanje v družbene odnose
  • 240 otrok in mladih bo opolnomočenih skozi ozaveščanje in zagovorništvo

Mentorski program bo usposobil lokalne mlade prostovoljce in jih dali v pare z novo prispelimi otroci migranti. Njihova srečanja bodo osredotočena na podporo pri izobrazbi, usvajanju jezika in razvedrilne aktivnosti, kakor so družabne igre. V vsaki državi bodo prostovoljci otroke migrante predstavili drugim otrokom v skupnosti in organizirali skupne športne in družbeno-kulturne aktivnosti, kot so obiski muzejev, ogledi popularnih nacionalnih filmov ali pa tekme v nogometu. To bo otrokom pomagalo pri ustvarjanju novih prijateljstev in seznanitvi z zgodovino in navadami države gostiteljice.«

Več o projektu lahko preberete na spletni strani Terre des hommes.

Vir: Slovenska Filantropija