Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega državljanskega izobraževanja prispevajo k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu.

Trajanje:
oktober 2017 – september 2020

Financerja:
Evropska unija in finsko Ministrstvo za zunanje zadeve

Partnerji projekta:
Projektni konzorcij je sestavljen iz dveh globalnih mrež, treh nacionalnih mrež o razvojnem izobraževanju, šestih nacionalnih platform organizacij civilne družbe, treh organizacij GCE in evropske raziskovalne mreže.

Izobraževanje za globalno državljanstvo pomaga ljudem razviti poglobljeno in celovito razumevanje, kako sta naš svet in njegovi državljani medsebojno odvisni. S pomočjo tega razumevanja lahko ljudje neposredno in aktivno sodelujejo na političnem prizorišču, sprejemajo informirane odločitve in od odločevalcev v svojih državah zahtevajo skladne politike za enakopravnejši svet.

Agenda 2030, za katero so se vse države članice Združenih narodov dogovorile leta 2015, pravi, da je izobraževanje osrednjega pomena pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Prvič v globalnem kontekstu priznava, da so potrebna vzporedna prizadevanja za zagotovitev, da učenci različnih starosti (vseživljenjsko izobraževanje) in ozadij pridobivajo znanje in spretnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja, kot je podrobno opisano v cilju trajnostnega razvoja 4.7.

Področja projektnega dela:

Bridge47 Network

Koordiniramo globalno mrežo, koalicijo organizacij in posameznikov, ki se zavzemajo za spodbujanje izobraževanja o globalnem državljanstvu, in še posebej za dosego cilja trajnostnega razvoja 4.7. Mreža gradi mostove med vsemi vrstami izobraževanja in predstavlja forum za izmenjavo in skupno prizadevanje za doseganje cilja 4.7.

Zagovorništvo

Prizadevamo si za spremembo politik na nacionalni, evropski in svetovni ravni za večjo prepoznavnost bistvene vloge izobraževanja o globalnem državljanstvu pri doseganju Agende 2030, svetovne pravičnosti in izkoreninjenja revščine.

Partnerstva

Gradimo nova partnerstva s široko paleto zainteresiranih deležnikov, da bi ideale in prakso izobraževanja o globalnem državljanstvu približali novim občinstvom.

Inovacije

Stremimo k opolnomočenju evropske in globalne civilne družbe za uporabo inovativnih orodij ter pristopov za izobraževanje o globalnem državljanstvu.