SLOGA izvaja projekte izključno na področjih podpore nevladnih organizacij in osveščanja slovenske ter evropske javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Platforma SLOGA se samostojno ne prijavlja na razpise, ki so namenjeni izvajanju konkretnih aktivnosti na področjih, na katerih so aktivne organizacije članice platforme. V kolikor se kateri izmed izvajanih projektov nanaša na vsebinsko področje, ki ga pokriva katera od organizacij članic platforme, si SLOGA prizadeva skleniti dogovor o prenosu izvedbe aktivnosti s to organizacijo.

 
hoc-banner250
global_education
Milenijski
skladnost-politik
pcdprojektlogorsz
piigss
1340723257
Tudi-Ti
TGU 120
action-2015_SETS
Stampa
SHL logo 120x120
cloverwordcloud6_mladi spletna