ffl global logo

Humanitarno društvo FFL Global je neprofitna mednarodna organizacija, ki deluje na področju humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, izobraževanja, dela z mladimi, kulture, socialnega podjetništva. Humanitarne dejavnost izvajamo v Sloveniji in izven nje.

Humanitarno društvo FFL Global – Food for Life Global ima začetne korenine v Indiji iz leta 1974. Kot globalno združenje je bilo vzpostavljeno leta 1995 v ZDA. Glavna koordinacijska pisarna je od leta 2015 v Sloveniji, s sedežem v Kamniku in koordinacijskima pisarnama v Bruslju in Mumbaiju. FFL Global koordinira Food for Life projekte in organizacije članice, ki jih je 209 v 60 državah po svetu. Skupaj razdelimo več kot 2 milijona zdravih​ obrokov dnevno.

Društvo je tudi koordinator Stičišča viškov hrane Slovenije – Food Surplus Entrepreneurship Hub (http://fsenetwork.org/ljubljana-hub/)​, izvajamo pa tudi projekte European Food Fusion, Pizza Effect, Happy Cookies, Food Yoga Workshops, Happy Mobile Kithcen in Mid-day Meal za otroke po vsem svetu. ​

Področja delovanja so nudenje pomoči, humnitarni in razvojni programi, globalno učenje, promocija zdravega načina življenja, mentorstvo, projekti proti nasilju, razvoj socialnega podjtništva. V Sloveniji ob koordinaciji in sodelovanjem z organizacijami članicami in izvajanjem mednarodne krizne pomoči izvajamo tudi različne humanitarne, izobraževalne, prostovoljske, mladinske projekte. Delujemo v pisarni v Ljubljani in Kamnikuffl global logo2.