POSLANSTVO

Društvo Edirisa Slovenije je neprofitna nevladna organizacija, ki podpira in razvija razvojne projekte v Afriki; hkrati pa si prizadeva ozaveščati slovensko javnost o globalnih vprašanjih ter krepiti medkulturni dialog.

PODROČJA DELOVANJA

Društvo Edirisa Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2004 na pobudo skupine za promocijo Afrike, ustvarjalnosti, kultur in praktičnih znanj – ugandske organizacije Edirisa, ki sta jo leta 2001 ustanovila Miha Logar in Ambrose Kibuuka.

Društvo je pri svojem delu samostojno, sodeluje predvsem z Ediriso UK (organizacija, ki je od prvotne Edirise prevzela izobraževalni program in program izdelovanja ročnih ozdelkov), učitelji in vzgojitelji nekaterih šol in vrtcev v okrožju Kabale, uradom za šolstvo v mestu Kabale, loklanimi skupnostmi v okrožju Kabale ter drugimi ugandskimi in slovenskimi organizacijami.

Aktivnosti društva temeljijo na treh področjih:

  1. Društvo s svojim delom in z donacijami, zbranimi v Sloveniji, promovira in podpira izobraževalni program”Nasmehi” na ugandskem podeželju. Ko je leta 2004 začelo potekati zbiranje donacij za ugandske šolarje, se je precej Slovencev odločilo ponuditi pomoč. Od takrat društvo zbira sredstva ter občasno organizira srečanja za donatorje in jih seznanja z dogajanjem v Ugandi – vaseh in šolah, katere obiskujejo otroci, ki prejemajo pomoč. Društvo tudi deli izkušnje in nudi informacije posameznikom, ki se še odločajo za prostovoljno delo v izobraževalnem programu v Ugandi.
  2. Z razvojnimi projekti si društvo prizadeva pri opolnomočenju depriviligiranih skupin v Ugandi in s tem stremi k uresničevanju Milenijskih razvojnih ciljev ter človekovih pravic.
  3. Z delavnicami, predavanji in drugimi aktivnostmi v Sloveniji društvo želi prikazati svetlejšo in optimistično podobo afriških dežel ter na različne načine vzpodbujati zavedanje o globalnih vprašanjih ter krepiti medkulturni dialog

Kontaktne informacije

Društvo Edirisa Slovenije

Demšarjeva cesta 5, 4220 Škofja Loka

Telefon: 01 8310 130

E-pošta: info@edirisa.si

Splet: www.edirisa.si

Zadnje novice