DSP center logo

Društvo za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva DSP Center Ljubljana je neprofitna organizacija ustanovljena leta 2005 z namenom razvoja in promocije znanja, dobrih praks in izmenjavo informacij iz različnih socioloških, podjetniških in sorodnih področij socialnega podjetništva.

Promoviramo skupnost, najboljše prakse, zastopanje in razvoj socialnega podjetništva – delom s posamezniki, ki so oddaljeni od trga dela in socialno izključeni iz družbe, delom z drugimi organizacijami in lokalno skupnostjo ter državnimi organi.

V STEČAJU