Društvo je namenjeno reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav ter izvajanju različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske in otroke – žrtve nasilja v družini ter partnerskih in sorodstvenih zvezah, v okviru osnovnih in spremljevalnih programov društva.

Društvo SOS telefon deluje na področju socialnega varstva, na nacionalni ravni.