Smo nacionalna mladinska organizacija, registrirana kot društvo od leta 1992. Smo inovativni in usmerjeni v prihodnost; v slovenski prostor uvajamo pomen rasti mladinskih voditeljev in paleto različnih znanj, ki jih mladinski voditelji potrebujejo za svoje delo. Naše največje bogastvo smo mladi, gonilna sila organizacije, ki vedno iščemo nove izzive in znanja, raziskujemo naše potrebe in skušamo nanje čim boljše odgovoriti.

Verjamemo, da se v vsakem mladem skriva neizmeren potencial.  To je kreativnost, ki smo jo vsi imeli in mnogi izgubili. Nekateri imajo pogum in drznost, da svojo ustvarjalnost ponovno najdejo in z njo stopijo na samostojno pot. Postanejo ustvarjalci.  Ustvarjalci novih  idej, kreativnih rešitev, drznih produktov in uspešnih podjetji.  Verjamemo, da lahko vsak mlad človek postane to kar želi. Tudi ti.

POSLANSTVO

Društva mladinski ceh je mladim omogočati priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi.

VIZIJA:

Družba, v kateri se  mladi oblikujejo v odgovorne  ustvarjalce novih idej, kreativnih rešitev, drznih produktov ter uspešnih podjetij in organizacij.

DEJAVNOSTI

  • Pedagogika in andragogika igre (uporaba igre kot načina učenja, razvijanje in izvajanja (velikih) iger za odrasle, mlade in otroke, raziskovanje področja pedagogike in andragogike igre),
  • Socialni inovatorji prihodnosti (izobraževanja, svetovanja in mentorstvo na področju socialnega podjetništva in družbenega inoviranja),
  • Mladinska akademija (usposabljanja za mladinske voditelje in druge),
  • literatura (izdajanje literature za mlade, mladinske voditelje in delavce ter vse druge, ki se ukvarjajo z mladimi),
  • E-kreativnost (računalniška usposabljanja in svetovanje pri postavljanju spletnih strani).

Smo polnopravni člani mednarodne mreže Don Bosco Youth NET in slovenske krovne organizacije nacionalnih mladinskih organizacij Mladinski svet Slovenije. Seveda pa radi sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, s katerimi najdemo skupne interese.

Kontaktne informacije

Društvo mladinski ceh

Rakovniška 6, p. p. 2404, 1001 Ljubljana

Telefon: 01 427 71 40

E-naslov: ceh@mladinski-ceh.si

Splet: http://www.mladinski-ceh.si

Zadnje novice