Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice je nevladna, neprofitna organizacija, ki obsega izobraževalno, socialno varstveno in humanitarno področje na lokalnem, državnem in mednarodnem področju.

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice temelji na načelu promoviranja človekovih vrednot, humanih medčloveških odnosov ter spodbujanju prostovoljstva predvsem na področju državljanskega aktivizma. Društvo se kot projektni partner vključuje v številne projekte socialnega podjetništva, zlasti na temo zmanjševanja diskriminacije ranljivih ciljnih skupin, utrjevanja medkulturnega in medverskega dialoga in spodbujanja k strpnosti in toleranci. Med drugim se društvo ukvarja tudi z humanitarnim področjem na lokalnem in državnem nivoju, v mednarodnem pa zajema predvsem otroke s področja zahodnega Balkana.

Vizija Društva UP temelji na politiki socialne vključenosti in vzpostavljanju aktivne družbe, pri čemer dajemo prednost predvsem procesu vseživljenjskega učenja in dobrim medosebnim odnosom. Današnji vsakdan je v znamenju hitrega načina življenja, zato je toliko bolj pomembno, da se trudimo izboljšati kvaliteto posameznikovih življenj. Ponuditi želimo kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujati razvoj posameznikovih socialnih veščin, motivacije in raznih znanj, ter navsezadnje tudi pomembno pripomoči k zmanjševanju socialne izključenosti, hkrati pa povečati posameznikovo skrb za kulturo in duha, ki je velik in neprecenljiv kapital vsakega posameznika in hkrati tudi našega društva. To želimo doseči skozi druženje, razne skupinske aktivnosti, strokovna izobraževanja, seminarje, delavnice, projekte, tematske in izkustvene diskusije, raznorazne prireditve in ponudbo drugih storitev.

Kontaktne informacije

Človekoljubno dobrodelno društvo UP

Hiša sreče, Cesta Maršala Tita 63, 4270 Jesenice

Telefon: +386 (0)31 569 340

E-pošta: info@up-jesenice.org

Splet: www.up-jesenice.org

Zadnje novice