Konzorcij #ClimateOfChange poziva Evropski parlament, naj bo bolj ambiciozen glede podnebnih migracij

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj (DEVE) bo v ponedeljek, 28. septembra, glasoval o predlogu resolucije o vplivih podnebnih sprememb na ranljivo prebivalstvo v državah v razvoju.

Osnutek predloga opozarja, da svet ne dosega dogovorjenih podnebnih ciljev. Poziva Evropsko komisijo, naj pripravi celovito strategijo za prispevek Evropske unije k omejevanju posledic globalnega segrevanja. Prav tako priznava, da so migracije, kot del odziva, vedno bolj potrebne in predlaga mednarodne dogovore za upravljanje podnebnih migracij.

“Pozdravljamo, da je DEVE pripravil besedilo, ki odraža dejstvo, da podnebne krize krepijo nevarnosti, ki ljudi spodbujajo k selitvi. Poročilo poziva Evropsko unijo, naj stori več, da čim prej postane podnebno nevtralna, kot zahtevajo mladi na ulici” pravi Eva Izquierdo, koordinatorica zagovorništva projekta #ClimateOfChange pri Evropskem uradu za okolje. “Vendar mora Evropska unija postati tudi bolj sprejemajoča destinacija za migrante in begunce ter mora oblikovati posebne sheme za zaščito podnebnih migrantov”.

Čeprav priznavajo pomanjkanje zadostnih sredstev za najbolj prizadete skupnosti, zlasti za ukrepe prilagajanja, pozivamo poročevalko Mónico Silvano González, da vključi prepoznavanje da, “morajo Evropska unija, njene države članice in druge razvite države ter države v gospodarskem vzponu, temeljito povečati svoje ukrepe, glede na to, da so v ozračje toplogredne pline, ki povzročajo podnebne spremembe, izpuščale skoraj izključno one”.

Pri ranljivosti na učinke podnebnih sprememb se predlog nanaša na neenakosti med spoloma in predvideva posebna sredstva ter ukrepe za njihovo odpravo in podporo mladim ter prepoznavanje njihovega dragocenega prispevka k dvigu globalne ozaveščenosti o podnebnih spremembah in potrebi po opolnomočenju mlajše generacije.

Večje zahteve

Te ključne točke so jedro projekta #ClimateOfChange, ki ga sofinancira Evropska unija. Pod vodstvom organizacije WeWorld-GVC, 15 partnerjev iz cele Evropske unije želi prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. V okviru naše kampanje in zagovorniških aktivnosti pozivamo evropske poslance v Odboru za razvoj, naj gredo korak dlje in postanejo še bolj ambiciozni.

Zmanjšanje emisij, ki jih zahtevajo evropski poslanci, mora biti obsega, ki je potreben, da se segrevanje globalnih temperatur ohrani pod kritično raven 1,5 ⁰C. To vključuje 65 % zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov do leta 2030. Poleg tega #ClimateOfChange poziva evropske poslance, naj pozivajo k izkoreninjenju revščine in zmanjšanju neenakosti.

Pri izpostavitvi politik in financiranja, potrebnih za to strategijo, predlagamo, da se vključijo vsi sektorji, in zlasti industrijske, trgovinska, kmetijska, naložbena in migracijska politike. In sicer zato, ker mora biti naša podnebna strategija prežemajoča in presečna na vseh področjih ter moramo zgraditi prerazporeditveno in regenerativno gospodarstvo.

Konzorcij #ClimateOfChange raziskuje prav to področje v raziskavi, ki jo vodi Oxfam Deutschland: človeško gospodarstvo, ki spoštuje pravice vseh, da zadovoljijo svoje osnovne potrebe, in omejitve naravnih sistemov našega planeta.

Ekološko gospodarstvo

Zadnja zahteva #ClimateOfChange je prepoznavanje ne le naravnih katastrof, temveč tudi počasnih učinkov podnebnih sprememb kot gonilne sile migracij, ki zahteva ukrepe za zaščito in podporo ljudi, ki so prisiljeni v selitev znotraj držav in med državami.

“Podnebne spremembe so večinoma rezultat nevzdrženega razvojnega modela proizvodnje in potrošnje. Civilna družba in državljani pozivamo Evropsko unijo in njene države članice, naj zdaj pogumno ukrepajo in vodijo prehod v ekološko gospodarstvo, ki spoštuje človekove in okoljske pravice” poziva Margherita Romanelli, koordinatorka zagovorništva projekta #ClimateOfChange pri WeWorld-GVC. “Evropa bi se morala spoprijeti z izzivom in voditi globalni proces k novemu ekološkemu humanizmu ter premagati neenakosti.”

Pozivamo evropske poslance v odboru, naj upoštevajo spremembe, ki jih je konzorcij #ClimateOfChange predlagal in glasujejo, ker nam zmanjkuje časa. Predlog je pomemben korak k priznanju ljudi, ki trpijo za posledicami podnebnih sprememb. So človeški obraz podnebnih sprememb.

Predlogi konzorcija #ClimateOfChange.


Projekt End Climate Change, Start Climate of Change sooblikuje in izvaja 15 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financira Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR).